Missatge del Papa a Càritas Espanyola en el 75è aniversari de la seva fundació

Amb motiu de complir-se el 75è. Aniversari de la fundació de Càritas Espanyola, el Sant Pare Francesc ha fet arribar un Missatge al President actual de Càritas. El text és el següent:

A Manuel Bretón Romero, President de Càritas Espanyola

Benvolgut germà,

Amb motiu de celebrar-se el 75è aniversari de la fundació de Càritas Espanyola, vull fer-vos arribar a Vós i a tots els membres d’aquesta institució una salutació cordial.

El lema que heu triat per a aquesta celebració resumeix bé la història viscuda: “75 anys d’amor pels altres”. Es tracta d’un servei que continua en el present i que s’obre al futur amb esperança, sabent veure el rostre de Crist crucificat en tantes persones que pateixen, oferint-los amistat, ajuda i consol. Aquest jubileu és una ocasió propícia per a agrair al Senyor tot l’amor donat, i també un temps oportú per a discernir, amb la guia de l’Esperit Sant, els camins per a aquesta nova etapa.

M’agradaria indicar tres característiques que no poden faltar en aquest itinerari. Primer, tenir en compte que el camí de Càritas és el “camí dels darrers”. Els pobres i els exclosos són els destinataris privilegiats de l’Evangeli; ells ocupen un lloc preferencial al cor de Déu, fins al punt que Ell mateix “es va fer pobre” (cf. 2Co 8,9). Però no podem esperar que truquin a la nostra porta, sinó que cal sortir a trobar-los, buscar-ne el seu bé integral i el seu ple desenvolupament, reconeixent-ne la dignitat i els drets.

És també un “camí de misericòrdia”, ja que aquest és l’estil de Déu, que cerca i s’acosta als més febles per cuidar-los amb compassió i tendresa. Per a seguir aquest camí cal una actitud de contínua conversió i de configuració amb Crist, ja que només en la mesura que fem nostres els seus sentiments i actituds, la nostra caritat serà més activa i eficaç.

Finalment, es tracta així mateix d’un “camí de renovació”, perquè les noves realitats de pobresa requereixen que cuidem tant les persones com la nostra casa comuna, i que estiguem disposats a recórrer les sendes de la cultura del trobament i de la caritat, articulant allò que és local amb allò que és global, treballant des dels propers, però amb un horitzó universal (cf. Fratelli tutti, 142).

Us animo a perseverar amb alegria i decisió en les activitats i projectes que porteu endavant a les Diòcesis espanyoles, i que s’estenen més enllà de les fronteres territorials, a favor de tants germans i germanes que necessiten la nostra proximitat, amor i solidaritat. Que Jesús us beneeixi i la Verge Santa us cuidi i acompanyi. I, si us plau, no us oblideu de resar per mi.

Fraternalment,

Francesc

Roma, a Sant Joan de Laterà, el 15 de juny de 2022.

Compartir