Missa per la Pau a la Catedral de Sta. Maria d’Urgell

L’Arquebisbe d’Urgell va celebrar el dia 1 de gener al matí la missa solemne a la Catedral de Sta. Maria de La Seu d’Urgell per la Pau al món, en comunió amb el Papa Francesc, que va donar per a aquesta XLVIIIª Jornada Mundial de la Pau el lema “No més esclaus, sinó germans”.

Estava acompanyat pel Degà del Capítol i rector de St. Ot de La Seu, M.I. Mn. Xavier Parés –a qui va felicitar pels seus 50 anys d’ordenació sacerdotal celebrat en aquells dies passats- i pel Secretari general del Bisbat Mn. David Codina, i va felicitar l’Any Nou als diocesans, demanant que l’omplim d’adoració i reverència a Déu, així com de servei als germans.

A l’homilia remarcà l’acollida de Maria, la nostra Mare, i del seu diví Fill, com els pastors ho feren, amb fe i estimació, i que hem de sentir-nos urgits per la missió d’escampar la Bona Nova de l’Evangeli de l’alegria a tot arreu.

Glossà el lema de la Jornada de la Pau, “No més esclaus, sinó germans”, reclamant que lluitem contra tota mena d’esclavitud, les conegudes i les més subtils o desconegudes (droga, erotisme desenfrenat, prostitució, opressions, treballs explotats i sense seguretat, sous de misèria, corrupció i afany de lucre, vicis morals…) i reclamà que les autoritats i tots els ciutadans ens esforcem de valent per eradicar els esclavatges i treballar per l’alliberament dels col·lectius més desafavorits, transformant el món segons la fraternitat que Crist ens ha regalat, perquè “ja no som esclaus sinó fills”.

Finalment felicità l’any Nou a tots, reclamant que “Aquell que lloem pels segles dels segles” és l’Amo i Senyor del temps i de la Història, i desitja que treballem amb Ell per un món nou, segons el designi amorós de Déu, acollint el seu Regne que arriba cada dia i cada any, i pels segles dels segles, i que omplim de bones obres el nostre camí temporal per la terra.

Compartir