Missa funeral per l’Arquebisbe Joan Martí Alanis

El diumenge dia 13 d’octubre l’Arquebisbe d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va presidir la Missa vespertina Capitular del diumenge a la Catedral, on es va pregar per l’etern repòs de l’Arquebisbe Joan Martí i Alanis, en el desè aniversari del seu traspàs, que s’esqueia el dia 11 d’octubre. Hi assistí el Capítol Catedral encapaçalat pels Vicaris Generals de la Diòcesi i pel Degà del Capítol, Mn. Xavier Parés. 

A la seva homilia l’Arquebisbe Vives va glossar la Paraula de Déu proclamada en aquell diumenge on Jesús subratlla l’actitud de glorificació de Déu i d’agraïment d’un samarità que tenint la lepra com 9 altres leprosos, ell és l’únic capaç d’adonar-se en ser curat que ha de tornar primer a donar gràcies a Jesús i glorificar Déu. Va demanar als fidels el ser agraïts amb els dons que rebem de Déu cada dia. 

També va voler agrair i pregar per la figura del qui fou Pastor d’Urgell durant 32 anys (1971-2003), Mons. Joan-Martí i Alanis, tot destacant-ne les seves dots pastorals de govern i l’impuls decidit que va donar en promoure la Constitució democràtica del Principat d’Andorra l’any 1993. 

Al final de la Missa Mons. Vives va voler explicar als fidels que aquell dia havia fet servir a la celebració eucarística el bàcul que Mons. Martí utilizava, on hi figura el seu lema episcopal: “la unitat en la caritat” i l’escut del Principat d’Andorra.

També el dia 11 d’octubre, dia en què s’esqueien justament els 10 anys de la mort de l’Arquebisbe Martí, a l’església de La Missió de La Seu d’Urgell va tenir lloc una Eucaristia en sufragi de la seva ànima que fou presidida pel Vicari General de la Diòcesi i Rector de la Parròquia, Mn. Ignasi Navarri, i concelebrada pels sacerdots de la ciutat.

Compartir