Missa funeral per l’Arquebisbe Joan Martí

Diumenge dia 11 d’octubre, el mateix dia en què s’esqueien els onze anys del traspàs de l’Arquebisbe emèrit d’Urgell Mons. Joan Martí i Alanis, es va celebrar una missa funeral per la seva ànima a la Catedral de Sta. Maria d’Urgell, presidida pel seu successor Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra.

A l’homilia que va predicar en aquella missa vespertina del diumenge va comentar la crida a anar a la festa que Déu convoca, amb el vestit de noces i amb l’anhel del descans joiós en Déu. El Regne és un banquet de festa que molts del poble escollit no van atendre, i que després el Senyor fa anar a cridar els qui marxaven de la ciutat santa, perquè entressin i gaudissin de les promeses de vida i de felicitat que s’havien compromès en l’Aliança.

Va destacar la vida generosa de l’Arquebisbe Joan Martí que fou durant 32 anys bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, i que morí el dia 11 d’octubre de 2009 a Barcelona, amb l’estimació dels diocesans i del presbiteri. Ell va ser l’encarregat d’aplicar el Concili Vaticà II a la Diòcesi, va renovar-la amb zel pastoral, i alhora va encaminar el Principat d’Andorra cap a la Constitució democràtica que va acabar de refrendar-se el març de 1993. També havia exercit diversos càrrecs de responsabilitat en la Conferència Episcopal Espanyola i en la Tarraconense. Que reposi en la pau del Crist i sigui intercessor nostre davant Déu!

Compartir