Matinal de preveres i diaques sobre la Catequesi

Matinal de preveres i diaques sobre la CatequesiUn grup de preveres del nostre bisbat van participar el dilluns, 31 de març, a la matinal organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) al Seminari Conciliar de Barcelona. Presidits per Mons. Sebastià Taltavull (bisbe auxiliar de Barcelona i president del SIC), acompanyats per Mons. Joan Piris (bisbe de Lleida), amb els delegats i delegades de Catequesi de cada bisbat, els preveres i diaques provinents de totes les diòcesis de Catalunya i les Illes Balears van reflexionar sobre la tasca del prevere i el diaca en la pastoral catequètica.

Es va realitzar un treball previ a la jornada d’aquest dia que va consistir en respondre un breu qüestionari sobre alguns aspectes referents a la tasca del prevere a la catequesi. A partir de les respostes enviades des de totes les diòcesis s’ha realitzat aquesta matinal que, com afirmava el bisbe Sebastià, “té l’objectiu d’iniciar un intercanvi on puguem compartir –en relació a l’acció catequètica- com vivim el moment present, quin és el nostre estat d’ànim, quins els encerts, quines les mancances i quins els desafiaments que se’ns presenten“.
Després de la pregària inicial, Mons. Sebastià Taltavull feu una ponència sobre “El prevere i el diaca en el moment actual de la pastoral catequètica a casa nostra” on recordà els principals documents eclesials que fan referència a la tasca i responsabilitat del prevere en la catequesi i exposà un resum de totes les respostes a l’enquesta realitzada. I, com a darrer moment de la seva ponència, va concloure la seva reflexió en dotze punts.
A continuació es dedicà un llarg temps per al diàleg on sorgiren diversos aspectes sobre la catequesi.
I com a darrer moment de treball de la matinal es presentaren breument tres experiències catequètiques amb l’objectiu de remarcar la figura del prevere en cadascuna d’elles: “Missa amb infants i família”, “Amics de Jesús: una proposta de creixement en la fe” i “L’acompanyament dels catequistes.”
La pregària final i el dinar de germanor van cloure la matinal de reflexió de preveres i diaques sobre la pastoral catequètica a casa nostra.

Matinal de preveres i diaques sobre la Catequesi

Compartir