Mariona Armengol: “Dono gràcies al Senyor per ser aquí i poder ajudar als altres

Aquest confinament  m’ha portat a mirar dintre meu el que faig bé o malament. 
Dono gràcies al Senyor per ser privilegiada i no faltar-me res. Dono gràcies al Senyor per ser aquí i poder ajudar als altres. Dono gràcies al Senyor per ensenyar-me a ser humil. 
Dono gràcies al Senyor perquè aquesta Pasqua m’ha enfortit en la meva fe. El llibre “La missa, cor de l’Església” ha estat la meva ajuda.

Compartir