Maria, Mare de la fe

La Verge Immaculada és la figura que omple tot aquest temps de preparació al Nadal, que és l’Advent. En la seva estimada persona tots ens hi retrobem, ja que és Immaculada i Mare de la fe, “feliç tu que has cregut!” (Lc 1,45). El Papa emèrit Benet XVI comenta: “Maria és feliç perquè té fe, perquè ha cregut, i en aquesta fe ha acollit en el seu si el Verb de Déu per lliurar-lo al món. L’alegria que rep de la Paraula es pot estendre ara a tots els que, en la fe, es deixen transformar per la Paraula de Déu” (Verbum Domini n.124). La fe i l’amor la porten a l’alegria.

En aquest Advent, encomanem-nos a Maria Immaculada perquè ens ajudi en la lluita contra el pecat i ens porti a Crist, font de misericòrdia sempre oberta. L’oració més antiga que coneixem dirigida a la Verge Maria diu: “Sota la vostra protecció (“Sub tuum praesidium“) ens refugiem, oh Santa Mare de Déu; no desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats. En tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda.” Fou trobada en un papir copte datat vers el 250 i escrit en grec. Quantes generacions de cristians i fins nosaltres mateixos li hem dirigit aquestes súpliques!

En un sermó famós, Sant Bernat de Claravall (1090-1153), suplica a Maria, en nom de tota la humanitat, que accepti el que li demana l’àngel, i així es faci realitat la salvació i la llum de Déu per l’Encarnació. L’àngel li demana que es llevi de pressa, que corri vers Aquell que la crida i que li obri tota la vida! També nosaltres no podem deixar de llevar-nos, córrer i obrir de bat a bat la nostra existència a Déu. Això és creure! “Obre, Verge joiosa, el cor a la fe, els llavis al consentiment, les castes entranyes al Creador. Mira que el desitjat de tots els pobles està trucant a la teva porta. Si trigues a obrir-li, passarà enllà, i després tornaràs amb dolor a cercar l’estimat de la teva ànima. Aixeca’t, corre, obre! Aixeca’t per la fe, corre per la devoció, obre pel consentiment.” (Homilia 4). Maria fou l’instrument que col•laborà a fer possible l’obra salvadora de Déu. El Totpoderós no realitza la seva voluntat de manera impositiva. L’obra de Déu, portada a terme per l’Esperit Sant, respecta la llibertat de la persona. Jo puc obeir o no escoltar la seva crida. Però si l’àngel ens visités… què li diríem? faríem com la Verge Maria, que li ho dóna tot? que es posa tota ella a disposició de la voluntat del qui la ve a visitar? La fe és aquesta disponibilitat total a l’amor de Déu, una disponibilitat que es fa obra d’amor. Què ens està demanant l’àngel de Déu per a aquest Nadal que s’apropa? Quina realització bondadosa està depenent del meu sí, de la meva resposta?

El Papa Francesc es pregunta: “Maria sempre ens porta a Jesús. És una dona de fe, una veritable creient. Com és la fe de Maria? La fe de Maria deslliga el nus del pecat. “El que va lligar la verge Eva, per la seva falta de fe, ho va deslligar la Mare de Déu per la seva fe” (St. Ireneu). Per la misericòrdia de Déu, res no és impossible. Fins els nusos més enredats es desfan amb la seva gràcia. I Maria és la mare que amb paciència i tendresa ens porta a Déu, perquè deslligui els nusos de la nostra ànima amb la seva misericòrdia de Pare.” Deixem que l’Advent ens amoroseixi el cor endurit, i que la Verge Immaculada sigui la nostra protectora. Mantinguem-nos agraïts pel seu sí generós, aprenent dels seus compromisos de vida i perseverants amb Ella en la pregària perquè “vingui a nosaltres el Regne del Pare” (cfr. Mt 6,10).

Compartir