Maria ens ensenya a viure la Passió del Crist

Entrem avui en la gran Setmana dels cristians, la que anomenem amb raó Setmana Santa. Entrem-hi amb tota l’Església universal, de la mà de la Verge Maria, la gran creient en Jesús. Ella que acompanyà sempre el Crist, ens serà Mare i Mestra de fe pasqual. Mirant-la a Ella i imitant-la, ja que “ho guardava tot en el seu cor i ho meditava” (Lc 2,19), tinguem presents algunes consideracions en aquest Diumenge de Passió o dels Rams:

• Maria és la Mare de Jesús, que l’estima, el dóna, l’ajuda a créixer, l’acompanya en el seu ministeri… Però sobretot ho és perquè fou la primera deixebla seva: cregué en Ell, li féu cas, i fou fidel en el seu seguiment. Maria, ajudeu-nos a mantenir-nos fidels a Crist en els moments de passió i de creu!
• Maria passa la prova més dura, quan com a mare veu crucificar el seu fill estimat. No l’accepten; el deixen i abandonen fins els més amics; li fan mal; el rebutgen; l’assoten i escarneixen; el jutgen injustament; el condemnen; i finalment el passegen per la ciutat i el crucifiquen despullat. Maria, feu-nos forts en les grans humiliacions i proves de la vida!
• És dins la tradició cristiana antiga que Jesús trobà Maria en el Camí de la Creu. Mare i Fill s’abracen; dos cors molt grans i plens d’amor: d’amor diví i humà, d’amor femení i maternal; els dos volen servir la humanitat; els dos s’estimen i es donen a tots per amor; s’ofereixen al Pare… Maria, mostreu-nos sempre el camí de l’amor més gran a Déu i als germans!
• Maria acompanya Jesús en silenci fins a la Creu i s’està dreta i orant al peu de la Creu. Omplí de sentit el silenci i l’oració, davant les creus dels qui sofreixen i en les pròpies creus, quan tota acció sembla impotent. El silenci és una manera molt humana i tendra d’estimar, de pregar… Quants silencis amorosos de mares que pateixen pels seus fills…. Maria, ensenyeu-nos el sentit del silenci, de l’oració i de la intercessió pels qui sofreixen!
• Maria a la Creu rep de llavis de Jesús la seva missió de Maternitat envers el deixeble estimat i, en ell, de tots els deixebles que aniríem arribant. “Aquí tens el teu fill, aquí tens la teva Mare…”. Mare nostra des de la Creu, i misteri profund de l’Església naixent. Maria, prototipus de tota l’Església que resta fidel i esperançada… Maria, protegiu-nos com a fills vostres i camineu sempre amb nosaltres!
• I no oblidem mai que Maria esperà, ferma, silenciosa, creient i perseverant, la Resurrecció del seu Fill. Ella ens ensenya a no desanimar-nos, a saber esperar-ho tot de Déu, a creure en la Vida, i a ser forts i pacients en la tribulació. Ella que havia sentit que a Déu res no li és impossible ja a l’Anunciació, ara es manté expectant i confiada en la Resurrecció. Maria, sigueu per a tots, Mare d’esperança i de perseverança!

Visquem sota el mestratge de la Verge Maria aquests dies sants de la Passió, la Mort i la Resurrecció de Crist. De petites vacances o a casa, treballant o amb temps de repòs, els cristians ens distingim perquè vivim la Setmana Santa participant en els actes comunitaris de pregària a què l’Església ens convoca.

Compartir