Maria de l’Advent, Mare de fe i esperança

La Verge Immaculada omple tot l’Advent amb la seva fidelitat i la seva esperança. Ella és la Immaculada Concepció que celebrem el dia 8 de desembre, la Mare del sí a la voluntat del Pare; i és també la Mare de la fe, que ens proposa l’Evangeli del IV diumenge d’Advent, el dia 23, quan escoltarem: “Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà” (Lc 1, 45). El Papa emèrit Benet XVI comenta: “Maria és feliç perquè té fe, perquè ha cregut, i en aquesta fe ha acollit en el seu si el Verb de Déu per lliurar-lo al món. L’alegria que rep de la Paraula es pot estendre ara a tots els qui, en la fe, es deixen transformar per la Paraula de Déu” (Verbum Domini 124). La fe i l’amor la porten a l’alegria.

En aquest temps d’Advent, encomanem-nos a Maria Immaculada perquè ens ajudi en la lluita contra el pecat i el mal, i ens dugui a Crist, font de misericòrdia que brolla sempre. El Papa Francesc recentment ens ha insistit a acudir a Maria amb la pregària més antiga que coneixem adreçada a la Mare de Déu, que diu: “Sota la vostra protecció (“Sub tuum praesidium“) ens refugiem, oh Santa Mare de Déu, no desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats en tots els perills deslliureu-nos sempre, Verge gloriosa i beneïda!”. Aquesta bellíssima oració va ser trobada en un papir copte datat cap a l’any 250 i escrit en grec. Quantes generacions de cristians li hem dirigit aquestes súpliques a la nostra Mare del cel! El Papa Francesc vol que ens les fem nostres per encomanar l’Església a la Mare de Déu, en el combat contra el mal, i per deixar-nos protegir per aquella que, plena de caritat, “se n’anà decididament a la muntanya” (Lc 1,39) per visitar Elisabet, que esperava un fill a les seves velleses.

En la Santíssima Mare de Déu descobrim els trets que les comunitats cristianes hem d’aprendre a ser i a viure, comunitats que, com ella, fomentin la “tendresa maternal” atenent a tots, i cuidant-los amb caliu humà i braços oberts i misericordiosos.

  • Comunitats que proclamin amb alegria la grandesa de l’amor de Déu.
  • Comunitats que sàpiguen dir a Déu que “sí”, encara que no sàpiguen molt bé on els portarà la seva obediència. Que no tenen respostes per a tot però busquin amb confiança el diàleg, el bé, la veritat i l’amor.
  • Comunitats humils com Maria, sempre a punt d’escoltar el seu Senyor.
  • Comunitats del “Magnificat”, que sàpiguen agrair i lloar, que siguin contemplatives de l’obra de Déu en nosaltres i en el món.
  • Comunitats de la veritat, coneixedores que “els rics se’n tornen sense res”, i que busquin pa i dignitat per als pobres, que són els preferits de Déu.
  • Comunitats atentes al sofriment i a les necessitats de les persones, que com Maria, acudin amb decisió en ajuda seva.
  • Comunitats que anunciïn l’hora de la dona i promoguin la seva dignitat amb responsabilitat; i que acullin els joves amb la seva manera de ser.

Santa Maria, Mare de l’Església, Mare de l’Advent, ajudeu-nos a preparar el Nadal amb renovació espiritual i compromís de servei!

Compartir