Mare de Déu del Pilar – Basílica del Pilar de Saragossa

04 Pilar ZaragozaMare de Déu del Pilar! 

Acolliu-nos sota el vostre mantell i protegiu-nos. 

Sosteniu-nos a l’hora de la prova 

i enceneu en el nostre cor 

la llum de l’esperança per al futur, 

Vós que sou pilar de fortalesa 

I consol dels afligits.

Compartir