Mans Unides ens educa en la justícia i la solidaritat

Fa pocs dies que hem tingut l’Assemblea diocesana de Mans Unides d’Urgell i Andorra preparant precisament la Campanya del 2012 que té lloc aquests primers dies de febrer, amb el divendres del dejuni voluntari contra la fam, i després s’allarga durant tot l’any. Va ser una reunió francament esperançadora. El bé i la caritat es difonen, i són molts els qui hi col•laboren. I Déu s’hi complau! Ens ho diu Jesús: “Amb el Regne de Déu passa com quan un home sembra la llavor a la terra: tant si dorm com si està despert, de nit i de dia, la llavor germina i creix, sense que ell sàpiga com” (Mc 4,26-27). Estant al costat dels voluntaris de Mans Unides, comprovant el treball desinteressat i creatiu de tantes persones, veient que tot el que es recapta és escrupolosament entregat i que arriba als seus destinataris, revisant que tots els projectes de desenvolupament siguin duradors i impliquin sempre als qui se’n beneficien perquè hi puguin també ells col•laborar… tot ens omple el cor de joia cristiana. Es comprova un cop més que duent a terme accions reals d’amor i vivint històries de solidaritat extraordinàries, un cristià se sent reviure, i comprova que n’és de veritat el que diu Jesús: “Fa més feliç donar que rebre” (Ac 20,35).
Unes dones d’Acció Catòlica, coratjoses i tenaces, fa més de cinquanta anys posaven uns fonaments de solidaritat amb els països en vies de desenvolupament, com a compromís de la seva fe catòlica i de la seva obediència als suggeriments del Papa Pau VI. Així fundaren Mans Unides, per tal de construir una bella història de solidaritat, que encara dura. A molts llocs del món, on hi ha dissort i necessitats, allí hi trobes el cartell d’una obra d’amor solidària, sostinguda per Mans Unides. N’hem de donar moltes gràcies a Déu.

La Campanya del 2011 va tenir una resposta molt positiva i va recollir a la Diòcesi 184.065 euros. El lema que ens acompanyarà durant la present campanya “La salut dret de tots: actua!” té a veure amb l’objectiu 6è del Mil•lenni (ODM nº 6) i el cercle viciós que cal trencar entre malaltia i pobresa. El projecte concret escollit per la nostra Diòcesi per al 2012 i que entre tots mirarem de fer realitat, es troba situat a Kènia i vol aconseguir “seguretat alimentària per a desplaçats”. Ja sabem que a l’Àfrica el tema dels desplaçats per culpa de violències i guerres, és un gravíssim problema. Els governs se senten impotents. La campanya ens portarà a reflexionar sobre aquests problemes tan greus: salut i aliments.

També a l’assemblea diocesana es va informar àmpliament i amb gran entusiasme sobre el viatge de treball amb Mans Unides de tot Espanya que una col•laboradora de Balaguer ha realitzat al Brasil, per comprovar l’estil i les accions que està duent a terme Mans Unides. I és una experiència formativa intensa i única, encara que sigui breu.

En les actuals circumstàncies de crisi i de carències també a prop nostre, no podem deturar-nos o deixar d’ajudar. La caritat és per sempre, i els qui tenen mals endèmics i els ha tocat la pitjor part, ens demanen que no els oblidem, i tenen tota la raó. La igualtat per a tots, que neix de la nostra filiació divina, ha de ser un valor evangèlic de referència. Tots tenim dret a millorar i a poder gaudir del mínim per a viure amb dignitat. És una qüestió de justícia.

Compartir