«Testimoniar l’alegria de l’amor de Crist»

“Donar testimoni de l’alegria de l’amor de Crist”. Aquestes paraules del Papa Benet XVI als nous Cardenals el dia 19 de febrer de 2012, ens assenyalen a tots un camí fecund, que sempre hem de recórrer de nou. Estimar com Crist ens ha estimat, donar testimoni de l’amor del Senyor amb paraules i obres, i un amor que ens regala l’alegria. Amor i alegria han d’anar junts… Si diumenge passat, en la festa del Corpus, us demanava que visquéssim senzillament, amb austeritat i generosa solidaritat amb els qui passen necessitats, avui us demano que mirem de ser testimonis d’alegria i d’esperança, que són potser encara més necessàries que el pa, la feina i l’habitatge… En moments de crisi econòmica, quan molts estan atribolats per les necessitats materials, i viuen amb por el present i miren amb angoixa el futur… hem de ser-los testimonis d’esperança i d’alegria. Les que provenen de Jesucrist i no del benestar material. Ho aconsella St. Pau: “Viviu sempre contents… Que tothom us conegui com a gent de bon tracte” (Fil 4,4). Per què dubtem o ens desanimem o de què tenim por…?

Els fruits de la Pasqua granada han d’anar continuant en nosaltres al llarg de l’any. És el misteri pasqual el que anem celebrant al llarg de tot l’any; i la Pasqua, festa central de la nostra fe, ha de perpetuar-se en la vivència litúrgica. En aquest sentit, és significatiu que l’oració del dissabte VII de Pasqua, just abans de la Pentecosta, quan l’Església està acabant el temps pasqual, demani: “Concediu-nos de conservar sempre, en la nostra manera de viure, l’alegria de la Pasqua que acabem de celebrar“. Estem cridats a viure en l’alegria i una alegria que duri, conreada i defensada enmig dels alts i baixos normals en tota vida de deixebles de l’Evangeli de Jesús. Ens convé dir-nos-ho de nou, ara a final de curs, quan ens podria agafar el cansament de les activitats realitzades i el bloqueig de l’acumulació del final de curs. El salmista ens hi ajuda: “Sortien a sembrar tot plorant, emportant-se la llavor, i tornaran cantant d’alegria duent al coll les seves garbes” (Salm 126,6). Plors i alegria van barrejats a la vida… sembrar en la incertesa enmig de la societat secularitzada en què vivim, i alhora retornar agraint que Déu continua actuant i que podem lloar-lo un cop més per les seves meravelles.

Per què no preparar algun moment d’aturada o una part de les vacances -si en tenim- per a la pregària i la revisió de vida? Va bé disposar d’un temps per al balanç del curs, però sempre en positiu, sense acritud, aprenent a “veure” l’acció de Déu en les nostres vides, en les persones que tractem, en els petits o grans progressos de les parròquies i comunitats… A descobrir que Déu sempre està actiu i creador, ja que “el meu Pare continua treballant i jo també treballo!“, diu Jesús (Jo 5,17).

L’Esperit Sant és l’ànima de l’Església. Fem confiança en el do de l’Esperit que portem en nosaltres pel baptisme i la confirmació, i deixem-nos conduir per aquest Esperit de Vida i d’Amor. Visquem en la confiança, cerquem les coses positives. L’Esperit ens anirà obrint camins de llum, de fe i d’amor… Camins d’abandó a les mans de Déu, que tot ho pot: “Allò que és impossible als homes, és possible a Déu!” (Lc 18,27).

Compartir