Lliurament del Xè. Memorial Pere Tena a Mons. Aurelio García

Mons. Aurelio García Macías, Subsecretari del Dicasteri per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, va rebre el dia 15 de febrer a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona el guardó “Memorial Pere Tena” de Pastoral Litúrgica, en un acte on hi va assistir l’Arquebisbe d’Urgell i Responsable de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia i Música de la Conferència Episcopal Tarraconense, Mons. Joan-Enric Vives. Hi foren presents també el Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i proRector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Mn. Joan Torra i el President de l’Institut de Litúrgia de Barcelona, Gabriel Seguí. Va proclamar la seva “laudatio” el Dr. Salvador Pié-Ninot i presidia la taula presidencial Mn. Josep M. Romaguera, President del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona.

El guardó li ha estat conferit per la seva gran i diversa trajectòria en el camp de la litúrgia. Mons. Aurelio García ha estat president de l’Associación Española de Profesores de Liturgia; és membre del Consell de la revista Phase des de 2001 i ha donat classes a l’Institut de Litúrgia de Barcelona. El 2021, el papa Francesc el nomenà Bisbe titular de Rotdon (una seu històrica situada en l’actual Empordà), a més de Subsecretari del Dicasteri per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, càrrec que també exercí Mons. Pere Tena entre els anys 1987-1993.

Mons. Aurelio García nasqué a Pollos (Valladolid) el 28 de març de 1965. Ingressà en el Seminari Menor de Valladolid i, posteriorment, en el Seminari Major; fou ordenat de prevere el 1992. A més dels corresponents estudis teològics, es llicencià en filosofia i ciències de l’educació a la Universitat de Salamanca i a Roma, en el Pontifici Institut Litúrgic, obtingué la llicència i posteriorment el doctorat en litúrgia amb el seu estudi sobre la pregària d’ordenació del prevere en el ritu bizantí-grec i en el ritu romà.

Va exercir diversos càrrecs pastorals i el 1997 assumí la delegació diocesana de litúrgia de Valladolid. Se li confià la parròquia del Santíssim Salvador de Valladolid el 2000, i el 2011 fou nomenat rector del seminari diocesà fins al 2015, quan fou cridat a treballar a la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, on tindria el càrrec de cap d’oficina a partir del 2016.

La seva tasca en el camp litúrgic és molt àmplia: classes a diferents facultats i universitats, articles, llibres, xerrades, conferències, etc. No hi ha cap diòcesi espanyola que no l’hagi tingut present en alguna jornada de formació. Presidí l’Asociación Española de Profesores de Liturgia. Treballà com a consultor del Secretariat de Litúrgia de la Conferència Episcopal Espanyola i també de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Sens dubte, una vida i un mestratge litúrgics molt fructífers.

Per a cloure l’acte, a la Capella del Seminari de Barcelona es va celebrar solemnement la pregària de Vespres, presidides per Mons. Joan-Enric Vives, amb la col·laboració de Mn. Joan Baburés i els seminaristes de Barcelona.

Compartir