Lideratge ètic i exemplaritat pública

El passat dia 9 fou presentat el llibre que recull les 3 ponències de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell 2015, sobre “Lideratge ètic i exemplaritat pública”, amb el Raonador del Ciutadà d’Andorra Sr. Josep Rodríguez, i el professor Dr. Francesc Torralba, director de la Càtedra. El tema tractat ens fa adonar que tot projecte col·lectiu requereix d’un lideratge. Sense un guiatge eficient i responsable no és possible transformar qualitativament les societats. Tots els ciutadans estem cridats a millorar-les, a crear entorns pacífics i a generar institucions justes, però això no és possible sense un lideratge conscient de les dificultats del present, però, a la vegada, esperonat envers el futur. La complexitat del món present i l’esclat de moltes causes de corrupció requereixen lideratges exemplars i amb autoritat que tinguin capacitat d’entusiasmar i de sumar complicitats en la gran tasca de construir un món millor, més just i transparent. La crisi de credibilitat que pateixen algunes institucions no és una casualitat, ni un fet aïllat. Són símptomes del fet que cal aprofundir més en l’ètica pública i en la necessitat d’una exemplaritat en la vida social. El lideratge ètic és un lideratge que s’inspira en principis i que s’articula a través de virtuts.

Els cristians som cridats a comprometre’ns en la construcció d’una societat millor, a deixar enrere i sortir de la pròpia bombolla per bastir institucions justes i lliures. El Papa Francesc, en la seva exhortació apostòlica, “L’alegria de l’Evangeli” (Evangelii Gaudium), ens exhorta a sortir de nosaltres mateixos, a esdevenir actors en la societat i a aportar el millor de cadascú per edificar un món just i fraternal. Aquesta crida a sortir d’un mateix és una crida a servir, a posar-se al servei dels altres i de les institucions per fer possible la presència del Regne de Déu en el món.

Inspirats en els principis bàsics de la Doctrina Social de l’Església, que es deriven de la paraula evangèlica i de la praxi de la comunitat cristiana, els creients en Jesús podem oferir a la societat un model de lideratge que vol ser just, fratern i solidari, un model inspirat en la persona de Jesús i en la relació que va establir amb els seus deixebles i amb els coetanis del seu temps. El lideratge requereix autoritat moral, un exercici net de la coherència i una gran capacitat d’humilitat i de sacrifici personal. La negació d’un mateix és consubstancial a l’ésser cristià, és la condició per fer-se u amb tots, per copsar els signes dels temps i poder ser sal i llum en el món.

La recerca del bé comú és l’element principal del lideratge ètic. Aquesta recerca comporta, sovint, sacrificis personals i renúncies, però el bé comú no és la suma dels béns individuals, ni la resultant dels interessos contraposats, sinó el bé del conjunt de la societat, aquells valors que hi ha d’haver en ella perquè es doni un creixement integral. Un lideratge ètic fa créixer les persones i les institucions, construeix ponts entre grups enfrontats i fa possible la concòrdia en el teixit social. I en aquest compromís envers el bé comú, els cristians no caminem a les palpentes ja que som seguidors de Jesús. Tenim una persona exemplar a qui imitar, un referent que ens empeny a donar el millor de nosaltres mateixos cada dia i en cadascuna de les nostres activitats.

Compartir