“L’essencial per a la vida del cristià”

Fa pocs dies que els Bisbes de Catalunya hem presentat un nou llibret breu, cridat a ser una bona ajuda per a la formació de tots els cristians, L’essencial per a la vida del cristià, amb les pregàries i veritats de l’Església Catòlica, traducció catalana del que ha publicat l’Editorial Vaticana. Juntament amb aquesta síntesi, s’ha posat a disposició de tots els cristians i els qui vulguin conèixer la fe catòlica, la quarta edició del Catecisme de l’Església Catòlica, que incorpora el darrer document de Benet XVI per a la promoció de la nova evangelització, la Carta apostòlica “Ubicumque et semper” (21.9.2010). També s’ha reeditat el Compendi del Catecisme, i aviat tindrem el text en català de YouCat, una síntesi del Catecisme pensada especialment per als joves. Un conjunt de textos, doncs, que ens ajudaran a conèixer i estimar la fe catòlica explicada amb plena fidelitat.

L’essencial per a la vida del cristià, ens recorda amb brevetat tot el que un cristià ha de conèixer i ha de dur a la pràctica. En la primera part s’hi recullen les pregàries i les fórmules de la doctrina catòlica més essencials, i en la segona part s’exposa el que la fe és (el Credo), el que la fe dóna (els Sagraments) i el que la fe demana (els Manaments). El llibret es clou amb el text emblemàtic de Mateu 25,31-46, “tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus més petits, m’ho fèieu a mi“, una “filosofia de la vida que és la trobada amb la persona de Crist, essencial per a la vida del cristià” (Epíleg p. 125).

El 2012 es compliran els 50 anys que el beat Joan XXIII donava inici al Concili Vaticà II amb un programàtic i famós discurs (11 d’octubre 1962) i també hi celebrarem els 20 anys de la promulgació del Catecisme per part del beat Joan Pau II (11 d’octubre de 1992). Són esdeveniments que marquen el nostre catolicisme actual i que orienten la necessària “nova evangelització” que reclamen els actuals moments històrics, especialment en els països d’antiga cristianització. Val la pena que els agraïm com es mereixen i els tornem a difondre àmpliament, tant els Documents del Vaticà II, com l’ensenyament del Catecisme de l’Església Catòlica, ja que és la formulació essencial i completa del contingut de la fe per als homes del nostre temps, en aquests moments en què urgeix refer l’entramat cristià de la societat humana, i la condició és que es refaci el lligam cristià de les comunitats eclesials mateixes que viuen en aquests països (cf. Christifideles laici, 34). I és que necessitem un renovat impuls missioner, amb una nova obertura acollidora del do de la gràcia.

Molt bé ho va expressar Benet XVI a la seva primera encíclica Deus caritas est: “No es comença a ser cristià per una decisió ètica o per una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva” (nº 1). Semblantment, a l’arrel de tota evangelització no hi ha un projecte humà d’expansió, sinó el desig de compartir la fe en Crist i l’acolliment de la salvació. Un instrument molt adequat per a realitzar aquesta nova evangelització és la utilització del Catecisme com a llibre de consulta i formulació sintètica de la nostra fe catòlica. Esperem que L’essencial per a la vida del cristià, també hi ajudi!

Compartir