L’Escola Nostra Senyora del Carme de Balaguer obté una alta qualifiació de l’Associació Catalana per a la Qualitat

L’escola Nostra Senyora del Carme de Balaguer ha obtingut una qualificació de 253 punts (sobre un màxim de 500) segons l’adaptació del model EFQM (sigles en anglès de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) que promou l’Associació Catalana per a la Qualitat, “Qualicat“. La qualificació forma part d’una prova pilot promoguda per Qualicat, dins la qual l’escola Ntra. Sra. del Carme de Balaguer, que fins ara ja havia rebut dues certificacions ISO, ha estat escollida (junt amb altre mitja dotzena de centres de Catalunya) per l’excel·lència del seu treball i per l’afany de millora continuada que ha mostrat en els darrers anys.

La qualificació mesura diferents paràmetres del funcionament de l’escola, entre els quals els resultats tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit social a l’entorn d’implantació del centre; la confiança en l’equip directiu o la facilitat per establir acords amb altres entitats per a la consecució dels objectius fixats. Qualicat és un organisme privat i independent constituït recentment amb l’objectiu principal de fomentar el treball per la qualitat en els diferents sectors de la societat catalana.
Segons la Fundació Escola Cristiana (una de les entitats fundadores de l’Associació Catalana per a la Qualitat), la puntuació obtinguda és pot considerar com a molt alta, atesa la quantitat de variables que s’avaluen en el procés.

Des de la Delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell han felicitat l’equip docent de l’escola Ntra. Sra. del Carme de Balaguer i l’han encoratjat a continuar en aquest camí d’excel·lència en la tasca educativa a les noves generacions de la nostra Diòcesi.

Compartir