Religioses de la Sagrada Familia confeccionen llençols pel Sant Hospital

La comunitat de religioses de La Seu d’Urgell de la Congregació de la Sagrada Família d’Urgell ha cooperat en el Pla de Contingència que ha preparat la ciutat de La Seu d’Urgell i la Fundació Sant Hospital, donant la roba, tallant i cosint una vintena de llençols que cobriran la gran demanda que s’està produint en aquest moment.

Tota la comunitat que viu al convent de “La Punxa” ha participat en la confecció d’aquestes peces, que han estat higienitzades també i que seran lliurades a les properes hores a l’hospital de La Seu d’Urgell.

La Congregació sempre ha mantingut un vincle molt especial amb l’hospital, ja que fou aquí on el 1859 la Mare Anna M. Janer va fundar la Congregació i va posar en marxa un servei renovat d’atenció als malalts, que donaven justament les monges de la congregació. Amb el temps, aquella estructura ha evolucionat fins a l’hospital d’avui. 

Totes les religioses, amb la Gna. Visitación Lorenzo, Delegada diocesana de Pastoral de la Salut d’Urgell, han participat molt generosament i amb il·lusió en aquest treball, amb vocació de servei a la ciutat i a les persones malaltes.

Compartir