Les colònies, temps perquè els infants creixin en valors cristians

Més de 5.000 infants i joves estan participant o han participat aquest estiu a les colònies i campaments que s’organitzen a través de la Delegació de Joventut del Bisbat d’Urgell: les cases de colònies, els agrupaments escoltes, la FEMN, els grups Txt… Els torns s’han succeït al llarg de les setmanes per acollir d’una banda els infants i joves, i de l’altra, els monitors, el personal de la intendència, els sacerdots i responsables que creen una atmosfera de lleure en companyonia, amb solidaritat, pregària, reflexió i aprofundiment espiritual.

Les cases de colònies d’Aina, Bastanist, Espot, Betlan, Salgar i Santa Maria de Meià, una vintena de centres (entre esplais parroquials i agrupaments escoltes), els campaments a diferents indrets de muntanya, les estades a llocs més allunyats com Mallorca (els nois i noies de Txt) i el pelegrinatge a Sant Jaume de Compostela (els joves que participen en la pastoral universitària) han esdevingut un espai per a créixer humanament i cristianament. Per als participants i també per a aquells que formen part del suport peruè es portin a terme aquestes activitats. Més de 500 monitors i pares i mares, voluntaris que porten la cuina i la intendència, la seguretat i la creació de jocs, moments de reflexió, excursions… gent compromesa a formar part de la construcció d’un món millor. És una proposta de fe, en el fons una vertadera educació integral, que vol acompanyar infants, monitors, responsables i també totes les seves famílies.

A Catalunya almenys un 64% dels infants fan activitats de lleure fora de l’escola, preferentment esportives. 200.000 infants participen en activitats de vacances, dels quals almenys 40.000 ho fan en centres de lleure (esplais i caus) animats per 10.000 voluntaris/es. A Espanya, el moviment scout, de centres de lleure educatiu o altres entitats vinculades a congregacions religioses dinamitzen més de 130.000 participants, segons dades de la Fundació Pere Tarrés.

Compartir