Les Càritas diocesanes de Solsona, Urgell i Lleida atenen a 17.000 persones en un any i denuncien la cronificació de la pobresa

Les Càritas diocesanes de Solsona, Urgell i Lleida han atès durant l’any 2015 un total de 17.095 persones, dada que implica un 10% més respecte l’any 2014. El servei amb més demanda és el programa d’acollida amb gairebé un terç del total de les persones que han passat per les nostres entitats (6.794 persones). A continuació hi ha el programa d’integració laboral i social on trobem diferents serveis que treballen habilitats per tal que les persones es puguin incorporar al mercat laboral (3.793 persones). En global, detectem que s’ha produït un increment d’atenció en els col·lectius més vulnerables, famílies amb menors un 14%, persones sense llar un 12% i gent gran amb un 17% respecte l’any anterior.

Durant l’any 2015 les tres Càritas diocesanes hem entregat una mica més de mig milió d’euros, concretament 546.035 euros, en ajudes econòmiques, és a dir, que s’han entregat directament a les famílies perquè aquestes poguessin cobrir necessitats bàsiques (aliments, subministres de la llar, lloguers, medicaments).

D’aquestes dades podem concloure que elsusuaris que s’han aproximat a les nostres entitats són persones que tenen moltes dificultats i per tant són els que estan pitjor i amb menys possibilitats de sortir-se’n de la zona d’exclusió i/o vulnerabilitat. Fa ara més de vuit anys que ens trobem en una situació de crisi i les petites millores que ens diuen que hi ha als mercats financers no influeixen en les vides de les famílies que atenem. Observen que les situacions es cronifiquen i s’agreugen, veiem els mateixos rostres any rere any.

Per altra banda, malgrat que vivim en l’Estat del Benestar, on els drets estan reconeguts i garantits, la realitat ens mostra que el Dret al Treball és inexistent i que d’altres com el sanitari que sí que està reconegut, en molts casos implica una despesa econòmica que les persones ateses per Càritas no hi poden fer front, com són la compra d’uns medicaments.

A partir d’aquí volem oferir dos elements claus que ens poden ajudar a modificar la situació viscuda com són l’economia social i posar al centre de les nostres accions a la persona.

Més informació: web Càritas d’Urgell


Compartir