L’Any de la Fe per a impulsar la Catequesi.- XI Jornades Interdiocesanes de Catequesi a Vic

m_bil_juliol_2012_214

Tot preparant l’Any de la Fe que s’iniciarà el proper mes d’octubre s’han desenvolupat, del 2 al 4 de juliol, les XI Jornades Interdiocesanes de Catequesi al Seminari Diocesà de Vic.

Aquest Any de la Fe, en el context de nova evangelització a què està comvocada tota l’Església, ens hauria de servir també d’oportunitat per a impulsar la Catequesi, ja que aquesta, en tot el procés evangelitzador, hi té un paper ben significatiu i rellevant.

Tenint present que aquest Any de la Fe se celebrarà, com ens diu el Papa Benet XVI a Porta Fidei, en el 50è aniversari de la celebració del Concili Vaticà II i en el 20è de la publicació del Catecisme de l’Església Catòlica, les Jornades van començar a tractar aquests dos grans esdeveniments. Així, Mn. Ramon Prat, Vicari general de Lleida i director de l’IREL, exposà quin va ser el context cultural i espiritual en el qual es va desenvolupar el Concili Vaticà II.

Complementant aquesta contextualització del Concili, Mn. Salvador Pié, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, explicà com s’ha anat rebent el Concili a la llum d’aquests cinquanta anys. El títol de la seva ponència “La recepció del Vaticà II: entre la reforma i la restauració”, indica sintèticament els continguts que ell exposà metodològicament. Després, en una segona ponència, s’endinsà en els continguts del Vaticà II i se centrà en destacar els elements essencials de les quatre constitucions conciliars: Lumen Gentium; Dei Verbum; Sacrosanctum Concilium; Gaudium et Spes.

Al dia següent, el Sr. Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de Blanquerna, amb la seva ponència “Nova evangelització: com dir el nom de Déu en les societats europees” analitzà els trets essencials de les societats europees i industrialitzades, indicà quines són les dificultats de l’Església en la seva acció evangelitzadora i proposà algunes pistes de cara a la Nova Evangelització.

Durant la tarda del segon dia, el nostre Arquebisbe, Mons. Joan-Enric Vives, explicà els motius pels quals el Papa ha convocat un Any de la Fe en aquest context de nova evangelització, presentà i explicà el document Porta Fidei (La porta de la fe), la carta apostòlica de Benet XVI per la qual convoca un Any de la Fe i proposà algunes accions a realitzar tant per als catequistes com per a la Catequesi en aquest proper Any de la Fe.

Els continguts del tercer dia de les Jornades van estar centrats en dos moments. Una primera part fou duta a terme per Mn. Xavier Morlans, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i Consultor del Pontifici Consell per a la promoció de la Nova Evangelització, que tractà el tema “Pedagogia del primer anunci per a una nova evangelització” i la segona part fou dedicada a un treball de grups per part de tots els assistents que consistí a fer unes propostes catequètiques a partir de les ponències escoltades durant les Jornades. Aquestes han estat recollides pels Delegats diocesans de Catequesi per tal de treballar-les en les properes reunions del SIC.

En aquestes Jornades del mes de juliol, dirigides sobretot a aquells catequistes que tenen una responsabilitat de coordinació o de formació de catequistes tant a nivell parroquial, com arxiprestal o diocesà hi han participat més d’un centenar de catequistes, entre els quals hi ha hagut un grup del bisbat d’Urgell amb la presència del seu Delegat, Mn. Antoni Elvira.

Tal i com acostuma a fer-ho el SIC, les ponències seran publicades a la revista Catequesi per a tots els qui estiguin interessats en la seva lectura.

m_bil_juliol_2012_215m_bil_juliol_2012_222

Compartir