La tasca de suport a les famílies i als infants i joves de Càritas

Quan les relacions entre pares i fills queden afectades per les dificultats econòmiques o per les dinàmiques familiars, Càritas aposta per ajudar i donar suport en la cohesió familiar, a través dels ajuts als infants en l’estudi, en trobades d’escolta i conciliació. S’han fet centenars de visites a domicili, trobades i acompanyament al llarg de l’any lectiu 2018 per ajudar en les relacions familiars entre pares i fills en l’entorn del reforç educatiu, i s’ha ajudat a 12 persones amb problemes d’adiccions, a través del projecte CECAS.

Acompanyem les generacions més joves, i en els nostres programes de suport als infants i als joves, treballem en el reforç educatiu dels més petits, en la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), o en els ajuts escolars. Hem invertit 116.003 euros. Han rebut suport a través del programa de reforç educatiu 148 infants dels que 91 eren espanyols; en les localitats de Balaguer, Guissona, Linyola, Puigcerdà, La Seu d’Urgell i Vielha, i rebent classes de reforç, educació en hàbits i valors, seguint activitats de lleure supervisat. Hi ha participat 16 escoles. Les activitats de reforç i de lleure supervisat durant l’any 2018 que es van fer durant els mesos d’estiu a Puigcerdà, Balaguer, Vall d’Aran i Guissona van acollir un gran nombre de nens i nenes.

Les nostres dinàmiques de suport han inspirat a les escoles, i el reciclatge i l’ús compartit de llibres ha portat a necessitar més ajudes per material escolar. Gràcies a tots per fer realitat una acció sostenible també en l’educació.

A l’aula de suport Unitat d’Escolarització Compartida, un aula en la que els joves que no poden seguir per raons ben diverses personals, familiars o de relació amb l’entorn, el currículum convencional són acollits, hi van participar el 2018, 10 joves, dels quals 8 eren nois. 8 dels participants eren espanyols. Van realitzar 1.265 hores de classes lectives, 95 hores de classes extracurriculars, i han fet col·laboracions en les activitats de Càritas, incorporant eines per gestionar emocions i relacions amb l’entorn.

La tasca d’acció social de l’Església en la recerca de la igualtat d’oportunitats pels més joves i per les famílies a la diòcesi d’Urgell es palpable i real. Gràcies a tots els que la feu possible.

Compartir