La nostra fe s’enriqueix a Terra Santa

Recentment he participat, com en anys anteriors, en la Trobada de Bisbes d’arreu del món en suport dels cristians de Terra Santa, i us asseguro que, en aquest any de la Fe, de nou s’ha renovat en mi l’experiència que la fe s’enriqueix quan entrem en contacte amb comunitats fervoroses i martirials com les dels germans de Terra Santa. Ells ara estan vivint esdeveniments foscos i dramàtics: el conflicte a Gaza i el sud d’Israel; la guerra civil a Síria, que ha donat lloc a un gran nombre de refugiats que han hagut de fugir cap a altres països, produint-hi una enorme tensió sobre els seus recursos; i un increment de la polarització entre Israel i Palestina. Aquest gener 2013 hem tingut encontres amb cristians de Gaza, Betlem, Beit Jala, Màdaba i Zarqa (Amman). A la Vall de Cremisan hem conegut les lluites legals per protegir les terres de les poblacions locals i els religiosos pel que fa a la invasió que significa la Barrera de Seguretat (“el Mur”). Es necessita un compromís coratjós que insti els governs per tal que actuïn per evitar aquesta injustícia. Hem pogut escoltar un testimoni commovedor per part de les religioses implicades en l’atenció a treballadors emigrants, persones objecte de tràfic i presos.
La nostra fe s’ha enriquit amb el valor i la fortalesa de la gent que hem trobat: aquells amb els quals hem compartit una joiosa celebració de l’Epifania a Zarqa, Jordània; els que tenen cura de persones vulnerables, com els refugiats de Síria i d’Iraq que fugen del terror i la violència; els que lluiten contra l’opressió i la inseguretat en els països que conformen la Terra Santa. Hem sentit la gran necessitat de promoure una pau justa i una crida envers les comunitats Cristianes en els nostres països d’origen i envers les persones de bona voluntat de tot arreu, per tal que donin suport a la tasca duta a terme en aquesta regió per construir un futur millor. Bons exemples en són els dos organismes que hem visitat: el Servei Catòlic d’Ajuda dels EE.UU. a Gaza i el programa per als refugiats de Càritas de Jordània. També ens ha commogut la crida a reconèixer i a comunicar a tothom com la fe en Déu il•lumina la vida de les persones a la Terra Santa. Una de les maneres amb què això es produeix és amb el compromís de l’Església en favor de l’educació, una inversió tangible per al futur, i ho hem constatat a la Universitat catòlica de Betlem, i a la Universitat Americana catòlica de Màdaba. El 2009, el Papa Benet XVI va exhortar professors i estudiants de la regió a ser constructors d’una societat justa i pacífica formada per persones de diferents orígens religiosos i ètnics.
Units amb els Bisbes de Terra Santa, creiem que cal donar un suport pràctic a les persones vulnerables, a la formació dels joves i a tots els esforços per a la promoció de la pau. Cal mantenir i incrementar els pelegrinatges a Terra Santa, on experimentarem la mateixa càlida hospitalitat que nosaltres hem rebut. I fer que els Governs reconeguin les causes profundes del sofriment en aquella terra i intensifiquin els seus esforços per una pau justa. No podem oblidar la crida de Benet XVI: “Després del reconeixement de Palestina com a Estat observador no membre de les Nacions Unides, torno a expressar l’esperança que, amb el suport de la comunitat internacional, els Israelians i els Palestins es comprometin per una coexistència pacífica en el marc de dos Estats sobirans, on es preservin i garanteixin el respecte de la justícia i les aspiracions legítimes dels dos pobles. Jerusalem, sigues el que el teu nom significa! Una ciutat de pau, i no de divisió”.
Compartir