La missió no es clausura, està viva

El proper dia 31 d’octubre serà clausurat el Mes extraordinari Missioner volgut pel Papa Francesc, però no es clausura pas l’esperit missioner de l’Església, ni la pregària missionera, ni l’interès per l’evangelització, ni la solidaritat amb les Esglésies joves, amb el seu clergat o les noves vocacions, o amb la seva infància. Al llarg de l’any hem de mantenir el fervor missioner, l’interès pel creixement de les comunitats cristianes. El mateix Papa Francesc ens ha invitat durant aquest Mes missioner extraordinari a resar perquè l’Esperit Sant susciti una nova primavera missionera per a tots els batejats i enviats per l’Església de Crist. I ha explicat en què consisteix la “missio ad gentes” de l’Església (la missió enfora, als no-creients o que encara no coneixen Crist) que “busca arribar a les perifèries, als ambients humans, als ambients culturals i religiosos encara aliens a l’Evangeli”. Es manté viva i exigent la paraula de Jesús “Aneu a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant, i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat” (Mt 28,19-20).

En ordre a la pregària sostinguda per les missions i els missioners, per l’obertura dels cors a la llum de Jesucrist, el Papa va recomanar per a aquest Mes Missioner el rés del Rosari. També això no es pot clausurar. Octubre és el mes del Rosari, perquè està dedicat a la Mare de Déu en la seva advocació del Roser, de tanta tradició en les nostres contrades. Però aquesta humil pregària sempre serà valuosa, i el Papa Francesc ha exhortat a demanar, per intercessió de Maria, Mitjancera de gràcies, “pau per al món, saviesa per als governants, i fe i unitat per a les famílies”, i ha manifestat el desig que resem cada dia el Rosari, cosa que la Verge Maria ha recomanat en diverses aparicions seves. Maria assegurava, diu el Papa, que “les gràcies implícites en aquesta oració serien salvífiques i portarien els homes a la felicitat en el cel”. Es tracta que més enllà d’aquest mes marià i missioner, imitem el zel i l’impuls missioner de la Verge Maria, pregant perquè Déu ens faci millors anunciadors de Crist en cada ambient de la nostra vida.

Quins camins tenim per col·laborar amb les Missions? Estimem els missioners que s’han ofert personalment a ser enviats per l’Església a tot el món. A ells els ajuden molts col·laboradors i voluntaris missioners, que dediquen el seu temps a informar i sensibilitzar la societat sobre la necessitat de l’ajuda missionera, o donem uns mesos de les seves vacances o un any de la seva professió per cooperar amb les Esglésies joves de missió.  Una manera de col·laborar amb l’esperit missioner de l’Església i els missioners és la dels fidels que escolten i mediten la Paraula de Déu, i en resar pels missioners, s’obren a aquesta dimensió eclesial, amb amor. L’oració és el do i la força que necessita l’Església per desenvolupar la tasca missionera cada dia. Ajudem-la i preguem per les missions. I encara, la col·laboració econòmica dels que comparteixen el que tenen o una part, ajudarà les missions i els missioners. A través de diverses Jornades i campanyes en favor de les missions, és possible el funcionament i desenvolupament dels territoris de missió, per dur a terme projectes d’evangelització i projectes socials. Deixem que l’Esperit ens inspiri!

Compartir