La Mare de l’Amor més Pur

Estem recollits, en actitud d’esperar la vostra vinguda, Senyor Jesús.
És Advent!, temps d’ulls oberts i de cors desitjosos de ser bons.
I Vós, Senyor, ens feu ofrena del millor dels regals,
el do d’una Mare tota Pura, tota vostra,
que no us ha negat mai res, que sempre ho ha esperat tot del Pare,
que no es guarda res per a Ella mateixa, que tot ho dóna pels fills.

Gràcies Senyor per la vostra Mare, la Verge Maria,
tan bella i tan propera, la Mare de l’Amor més Pur,
la Mare d’aquell “sí” generós a la voluntat de Déu,
que va canviar la sort de tota la humanitat,
perquè allà on abundava el pecat, naixent-hi Vós,
hi vingués la Vida que triomfa sobre la mort
i hi abundessin la gràcia i l’amor sense límits ni condicions.
Estem molt lluny de la puresa en les nostres vides
però Vós ens voleu omplir de llum i de salvació.
Estem enfangats i cansats de soroll i de mentides,
però Vós parleu amb la veritat que convenç.
Feu-nos sentir, Senyor, la vostra veu,
que és suau i que porta al repòs que tant anhelem…
Maria Immaculada ens mostra el que voleu fer amb tots nosaltres,
si ens deixem treballar per Vós, per l’Esperit,
si no posem obstacles a l’amor que tot ho venç,
si ens guiem per camins de pau, de servei i d’humilitat,
si posem els pobres en el centre del nostre interès.
Maria Immaculada ens ajuda a tots els qui vivim afeixugats
perquè trobem felicitat i repòs en Vós,
perquè escampem el joiós perfum de les bones obres
a tots els qui ens envolten.
Sense Vós no podem res, i amb Vós tot ho podem.
La mort i el pecat han estat vençuts
i ja no tenen la darrera paraula sobre la humanitat ni sobre el món.
La Immaculada brilla damunt nostre, vestida de sol,
i les estrelles la il·luminen.
És la Mare que a tots ens atreu, per dur-nos vers Vós,
per ensenyar-nos a viure com a germans
un amor sempre més gran i més joiós.
Gràcies per aquesta Mare de l’Amor més pur!
Compartir