La família és un gran bé a cuidar

“Oh admirable intercanvi! El Creador dels homes s’ha volgut fer home i ha nascut d’una Verge; compartint la nostra humanitat, ens ha fet do de la seva divinitat”. Aquest text de la litúrgia de Nadal concentra el missatge cristià que anem contemplant i vivint en aquest temps litúrgic. Jesús és realment home i comparteix tot el que viu la humanitat. Certament, va néixer a Betlem, però el lloc dels llargs any d’infància, adolescència, joventut i maduresa, el lloc familiar, fou Natzaret, amb Maria, Josep i els seus parents, en un poble petit, prop del poble. Jesús també assumí una vida de família, i per això avui mirem amb ulls d’agraïment i de contemplació la llar de Natzaret i la família de Jesús, per encomanar totes les llars i totes les famílies del món.

El Nadal serà sempre compromís i reivindicació d’una família responsable i amorosa per a tot infant que neix a la vida. És una invitació a un compromís humil vers la família que formen homes i dones amb infants i avis. Una família que sigui santuari de la vida i de l’amor; que obri el cor a la fe i al respecte de les creences i ideologies dels altres; que eduqui en la fraternitat, la justícia i la pau, sense oblidar l’obertura a la dimensió religiosa de tota persona.

El Papa Francesc ensenya que “tot infant té dret a un pare i una mare“, i per això, cal respectar aquest dret dels infants per damunt d’altres debats ideològics. Tot infant ha de poder gaudir d’uns pares i una família que l’estimin i que es facin responsables seus, que els puguin aportar la complementarietat que ell necessita per a créixer amb confiança. Cap administració d’un país no pot deixar de cercar el bé més gran per als seus infants. La llar que els cristians defensem és la d’un matrimoni estable entre un home i una dona, on l’infant hi trobi germans, avis, tiets, cosins, parentela i un poble/nació, amb la seva llengua, cultura, tradicions i estabilitat institucional. Cal fer els possibles perquè tothom rebi l’oportunitat d’una llar oberta a la vida i al futur, on s’ensenyin els valors de l’humanisme integral, on es despleguin tots els talents de cada un del seus membres, i on també els fracassos i els dolors siguin sostinguts pels altres membres de la família. Aquesta família necessitarà també l’ajuda i l’obertura àmplia de l’escola, de la comunitat cristiana i de la comunitat del poble/nació. Potser pensem que els ideals són difícilment abastables, però els ideals han de marcar el camí a les nacions perquè s’obri pas la justícia i la igualtat i siguin protegits sobretot els infants dels mals de la guerra, la violència, la manipulació, el comerç d’òrgans, la prostitució i l’esclavatge. Els drets dels nens estan per damunt dels capricis dels poderosos i dels grups de pressió que sovint manipulen l’opinió pública.

Jesús, Maria i Josep des de la llar de Natzaret continuen essent una Família Sagrada que il•lumina el camí de les famílies de la terra. Les virtuts encarnades a Natzaret continuen essent un referent per a aquells qui busquin la veritat, la justícia i la pau. Encomanem a Jesús, Maria i Josep totes les famílies de la terra : els infants i la seva educació integral i no manipulada; els joves amb la seva promoció d’estudis i de treball; els matrimonis, en la seva estabilitat, maduració i respecte mutus; els ancians perquè siguin valorats com a portadors de saviesa i tradició; els malalts i discapacitats, perquè amb la seva feblesa fan créixer els qui els envolten; i tots els qui necessiten més coratge per tirar endavant la joiosa i gran aventura que és formar una família i fer-la créixer.

Compartir