La Diòcesi d’Urgell amb el Papa Benet XVI

Avui és una jornada única en la nostra història eclesial i l’havíem desitjada molt. El Papa ja és a Barcelona! Ens unim al Sant Pare Benet XVI que és entre nosaltres: “Benvingut el qui ve en nom del Senyor!” Gràcies Sant Pare, per l’esforç de venir a visitar-nos! Us ho agraïm i preguem Déu per vós, per les vostres intencions, per la vostra persona i pel vostre ministeri de successor de Pere, tan important per a tota l’Església i per a la humanitat sencera.

Aquest cap de setmana el Sant Pare Benet XVI està visitant Santiago de Compostel•la i Barcelona, i som tots els cristians de Catalunya i tots els catalans els qui ens sentim visitats i acompanyats pel Vicari de Crist. Tant si tenim la sort de poder acudir a Barcelona com si ens unim a ell i el seguim des de les nostres cases, volem escoltar filialment la seva paraula de Pare i de Mestre, celebrar units a ell la nostra fe catòlica, apostòlica i “romana”, actualitzar el memorial eucarístic del Senyor, i dedicar-li a Déu un nou temple, la Basílica de la Sagrada Família, casa d’oració i porta del cel, de gran bellesa artística i edifici significatiu de la ciutat laboriosa i necessitada de veritat i de justícia, “cap i casal” de Catalunya, que volem que Déu ompli de benediccions, de nova vitalitat cristiana, de reconciliació i de pau.

Donem gràcies per aquest pelegrinatge apostòlic i demanem que aporti nous fruits de santedat i d’anunci de la Bona Notícia de Jesús. A la nova basílica -la “Catedral dels pobres”-, i a l’Hospital del “Nen Déu” es fa visible i concret l’amor del Papa per les famílies, tot encomanant-les a Jesús, Maria i Josep perquè vetllin per les famílies d’avui. Que enmig de tants reptes i necessitats, siguin santuaris de l’amor i de la vida, i que les famílies amb malalts i ancians, amb infants i joves minusvàlids o amb deficiències, trobin esperança i descobreixin el valor del sofriment, que unit al de Crist salva el món, i els sigui revelada la grandesa de l’amor que ve de Déu i que s’entrega envers els més petits i els més pobres.

Per a tots els catòlics de Catalunya, “pedres vives” del temple de Déu, demanem que aquesta Visita ens conforti i uneixi encara més, que comporti una autèntica renovació eclesial, que reforci la fe i la identitat cristianes, i que ens doni un nou entusiasme i ardor apostòlics amb noves motivacions, per a anunciar Jesucrist, i transmetre la fe als infants, als joves i a tothom.

Amb la litúrgia preguem: “Oh Déu, vós escollíreu el Papa Benet XVI perquè, succeint l’apòstol sant Pere fos pastor de tot el vostre ramat; mireu bondadosament el poble que us suplica i feu que, vicari com és de Crist a la terra, confirmi en la fe els seus germans, i que tota l’Església es mantingui en comunió amb ell pels lligams de la unitat, de l’amor i de la pau, a fi que tots trobin en vós, pastor dels homes, la veritat i la vida eterna“. Sant Pare, feu viva i actual la nostra fe i beneïu la nostra Església d’Urgell!

Compartir