La diòcesi de Terrassa celebra els seus 10 anys

missaaccgrEl diumenge dia 15 de juny de 2014 la diòcesi de Terrassa va celebrar el desè aniversari de la seva creació. Va ser el papa Sant Joan Pau II qui va erigir aquesta diòcesi amb la butlla Christifidelium salutem. L’acte central va ser la celebració de l’eucaristia el diumenge dia 15 al vespre a la Catedral Basílica del Sant Esperit de Terrassa. Va ser presidida per Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa, i concelebrada per Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar; Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat; Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; Mons. Jaume Traserra, bisbe emèrit de Solsona; i Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona en representació del Sr. Cardenal Arquebisbe metropolita de Barcelona.

També hi participaren Mn. Ignasi Navarri, vicari general d’Urgell en representació de l’arquebisbe d’Urgell; Joan Làzaro, vicari judicial de Terrassa; Manuel Fuentemilla, vicari episcopal; Lluís Pou, vicari episcopal; Joan Carles Montserrat, vicari episcopal; Manuel Bonilla, provincial de l’Orde del Carme; Fidel Catalan, secretari general i canceller; Joan Pere Pulido, secretari general i canceller de Sant Feliu de Llobregat, i prop de cinquanta preveres i diaques. Assistiren els seminaristes de la diòcesi, els membres del Consell Pastoral Diocesà, i dels altres organismes diocesans, així com representants dels arxiprestats, parròquies, delegacions i moviments de la diòcesi. Teresa Casals, regidora, va representar l’alcalde de Terrassa.

A la seva homilia, el bisbe Saiz va reflexionar sobre la festa litúrgica de la Santíssima Trinitat i va recordar que “l’Església neix de la Trinitat i és la realització del designi etern de salvació de Déu en Crist que ha estat preparada en l’elecció del poble d’Israel per part del Pare tal com ho expressa el Concili Vaticà II en la Constitució dogmàtica Lumen Gentium (cf. n.2).”. Va centrar després les seves paraules en la celebració del desè aniversari de la diòcesi, recordant tres subratllats importants, com són propiciar en les persones una experiència profunda de fe i plantejar la pastoral el clau de nova evangelització, oferir una resposta solidària davant les dificultats que pateixen molts a causa de la crisi econòmica, i el repte del foment de les vocacions sacerdotals.

Amb motiu de la visita Pastoral, que està realitzant, va remarcar que “una ocasió privilegiada per copsar la vitalitat de la diòcesi és, certament, la visita pastoral que estic fent amb el bisbe auxiliar, monsenyor Salvador. Quantes trobades amb catequistes d’infants, animadors de grups de joves, grups d’adults, equips de matrimonis, animadors de cants i de la litúrgia, grups de pregària, monitors, responsables, voluntaris de Càritas, visitadors de malalts, militants de moviments i de realitats eclesials, comunitats religioses, mestres i professors, consells d’economia, consells pastorals i arxiprestals.” I va recordar finalment que “és veritat que som pobres en molts aspectes, que patim mancances i que hem de fer front a moltes dificultats. Ara bé, gràcies a Déu, podem dir que no estem en un període de replegament o d’una indefugible decadència. Tot i la nostra petitesa, jo diria que ens trobem en un moment de proposta i d’anunci, de sortir als areòpags dels nostres pobles i ciutats a anunciar la bona nova de l’Evangeli. Som conscients que és el Senyor qui ens ha elegit i enviat per donar un fruit abundant en aquest moment determinat de la història en aquesta geografia concreta del Vallès Oriental i del Vallès Occidental.”

En acabar la celebració de la missa, que va ser molt participada pels joves i els representants dels arxiprestats i de les delegacions, es va llegir el missatge de felicitació i la benedicció del Sant Pare Francesc, i es distribuí la estampa recordatori de l’acte amb la pregària amb motiu del desè aniversari de la diòcesi. Un refrigeri final a l’atri i la plaça serví per felicitar-se tots amb motiu d’aquest esdeveniment.

Abans de la missa, el bisbe de Terrassa, va presidir l’acte de presentació del llibre “10 anys de vida diocesana”, amb motiu de la celebració del desè aniversari de la creació de la diòcesi de Terrassa. L’acte va tenir lloc a la Sala Capitular de la Catedral de Terrassa. La sala es va omplír de representants d’institucions eclesials i civils, així com de feligresos representants de les parròquies, delegacions i moviments diocesans. El bisbe Saiz Meneses va estar acompanyat per Mons. Salvador Cristau, Fidel Catalan i per Jaume Galobart, Secretari del Consell Pastoral Diocesà i Joaquim Fluriach, Delegat Episcopal de Noves Tecnologies. Hi assistiren també Mons. Francesc Pardo i Mons. Jaume Traserra.

Jaume Galobart va fer la presentació de llibre, que recull en 40 articles l’evolució de la diòcesi des de la seva creació. Els articles han estat preparats pels responsables dels àmbits i activitats de la vida diocesana, bisbes, preveres, religiosos i laics, i estan acompanyats per un bon nombre de fotografies. Mn. Joaquim Fluriach va fer la presentació del vídeo commemoratiu que recull les imatges i fotografies més significatives d’aquest període i una nova pàgina web bisbatdeterrassa.net que ofereix un arxiu documental i tota la informació sobre aquest esdeveniment.

Finalment el bisbe va agrair el treball fet recollint tota la informació d’aquests deus anys i posant-la a l’abast del públic. Va convidar a la celebració de l’Eucaristia en acció de gràcies per tot el que Déu ha concedit en aquests anys i pel treball fet en comunió i coresponsabilitat entre tots els diocesans, i animà a viure amb passió el present i restant oberts a l’esperança per continuar treballant diocesanament.

Compartir