Jornades sobre “La situació econòmica global” a la Facultat de Teologia de Catalunya

Els dies 9 i 10 de febrer ha tingut lloc unes Jornades entorn de “La situació econòmica global. A la recerca d’uns criteris ètics”, organitzada per la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC), a través del Seminari de Doctrina i Acció social de l’Església (SEDASE) del Departament de Teologia Moral, a la qual ha assistir el Bisbe d’Urgell Mons. Vives.

Les Jornades han estat presidides pel cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe de Barcelona i gran canceller de la FTC, que, en el parlament inaugural, ha ressaltat que “som ben conscients que caldrà pensar en la creació d’una globalització de la solidaritat a escala mundial, però també en àmbits inferiors. És molt necessari que l’austeritat sigui una ‘virtut econòmica’ que visquem i practiquem tots i no només els sectors més necessitats de la societat i és, també, molt urgent que la solidaritat sigui una virtut practicada per totes les persones, institucions i societats, com exigència i expressió de la justícia i de l’amor.”

La situació econòmica global i la seva crisi ha estat tractada pel Sr. Michel Camdessus, governador honorari del Banc de França, que ha afirmat que aquesta crisi només es podrà superar amb sentit de responsabilitat per part de tothom, amb sentit de solidaritat, amb sentit de ciutadania mundial i en l’horitzó d’aconseguir un únic codi ètic, també a nivell mundial. Per part seva, el Sr. Ricard Fornesa, president de Criteria Caixa Corp, ha insistit en la necessitat de canviar molts comportaments individuals i socials de tipus ètic que incideixen negativament en l’àmbit econòmic i que poden portar a crisis com la que actualment estem patint. El diàleg subsegüent entre els dos ponents i les intervencions dels assistents, entre els quals es comptava el bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Mons. Joan-Enric Vives, ha estat moderat pel Sr. Carlos Losada, director general d’ESADE.

La recerca dels criteris ètics ha estat aprofundida pel Dr. Joaquim Muns, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i el Dr. Antonio Argandoña, professor del departament d’Economia de l’IESE Business School, que han emmarcat la crisi econòmica actual en la història viscuda des de la Segona Guerra Mundial i han assenyalat la doctrina social de l’Església i una renovació de l’educació a tots els nivells, també en valors morals, com a camins indispensables per a sortir-ne. Ha moderat el diàleg entre els ponents i la intervenció dels assistents el Dr. Ramon Ollé, president executiu de la Business Engineering School La Salle, de la Universitat Ramon Llull.

El cardenal de Barcelona ha clausurat la Jornada agraïnt a tots la participació i expressant el desig que l’aportació de l’Església catòlica sigui ben útil per a superar les greus dificultats del moment present i per a contribuir a iniciar una època millor en la nostra societat.

Compartir