Jornades d’estudi de la Comissió Episcopal de Patrimoni Cultural sobre “Patrimoni cultural de l’Església i marc legislatiu estatal i autonòmic”

Els dies 25 i 26 de febrer Mn. Josep M. Mauri, vicari episcopal per als assumptes econòmics i Delegat diocesà de Patrimoni d’Urgell, participa a Madrid a les Jornades d’Estudi i Informació que organitza la Comissió episcopal del Patrimoni cultural,

sobre “Patrimoni cultural de l’Església i marc legislatiu estatal i autonòmic: Administracions locals i Patrimoni històric eclesiàstic”. Hi assisteixen els diversos Delegats de les Diòcesis d’Espanya, sota la presidència de Mons. Juan José Asenjo, Arquebisbe coadjutor de Sevilla i President de la Comissió.

Compartir