Jornada Mundial de pregària per les Vocacions: cadena de pregària

Amb motiu de la Jornada Mundial de pregària per les Vocacions del proper diumenge dia 26 d’abril, IV diumenge de Pasqua, la Delegació de Pastoral vocacional del Bisbat ha organitzat durant tot el dia una cadena de pregària per les vocacions semblant a la que es fa durant el mes de novembre a totes les Diòcesis amb seu a Catalunya.

Per tal de poder fer la corresponent graella cal que les parròquies i les comunitats religioses comuniquin al Bisbat (despatx@bisbaturgell.org) la intenció de la seva estona de pregària.

El Papa Francesc en el seu missatge per la 52ª Jornada Mundial de pregària per les vocacions ens recorda “la importància de pregar perquè, com va dir Jesús als seus deixebles, «l’amo dels sembrats… hi enviï més segadors» (Lc 10,2). Jesús ens va donar aquest manament en el context d’un enviament missioner: a més dels dotze apòstols, va cridar uns altres setanta-dos deixebles i els va enviar de dos en dos per a la missió (cf. Lc 10,1-16). Efectivament, si l’Església «és missionera per la seva naturalesa» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 2), la vocació cristiana neix necessàriament dins d’una experiència de missió. Així, escoltar i seguir la veu de Crist Bon Pastor, deixant-se atreure i conduir per ell i consagrant a ell la pròpia vida, significa acceptar que l’Esperit Sant ens introdueixi en aquest dinamisme missioner, suscitant en nosaltres el desig i la determinació joiosa d’entregar la nostra vida i gastar-la per la causa del Regne de Déu”.

Podeu llegir el missatge sencer del Sant Pare al següent enllaç.
PregariaVocacions

Compartir