Jornada Diocesana de la Vida Consagrada a Balaguer

Al Santuari del Sant Crist de Balaguer, a la tarda del dissabte dia 1 de febrer, festejant ja les primeres Vespres de la Festa de la Presentació del Senyor, un gran nombre dels membres de la Vida Consagrada de la Diòcesi van tenir la seva trobada festiva, convocats per l’arquebisbe Joan-Enric, i en la qual fou presentat el nou Delegat diocesà per a la Vida consagrada Mn. Joan Pujol, rector i arxiprest de Balaguer.

En aquest dia s’escau la Diada mundial per a la Vida Consagrada quan tota l’Església agraeix i prega pels membres dels diversos carismes que s’agrupen en la Vida consagrada: Verges consagrades, ermitans, monjos, religiosos contemplatius i de vida activa, instituts de vida apostòlica i laïcat amb especial consagració. L’assistència a Balaguer congregà membres de quasi totes les comunitats de la Diòcesi, acollits per les Clarisses de Balaguer.

Van celebrar el res de Vespres, amb una homilia breu de l’Arquebisbe en la qual remarcà el goig per la festa de la Presentació del Senyor, Llum que es revela a les nacions, que ens il·lumina com el sol a la lluna perquè reflectim la seva llum enmig del món, i tots donin glòria al Pare del cel. Donà gràcies per la fidelitat i la presència mantinguda i eficaç de les comunitats de Vida Consagrada i els animà a viure en totes les edats de la vida la joia del seu lliurament total i abandonat en mans del Senyor.

Al final de les Vespres Mn. Joan Pujol dirigí unes paraules a tots posant-se a disposició de totes les comunitats, i després dins el Monestir de Clarisses del St. Crist de Balaguer, va tenir lloc un berenar amb un espai joiós de convivència entre tots els assistents.

Vida Consagrada

Compartir