Jornada diocesana de catequistes a La Seu d’Urgell

El dia 29 d’octubre al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell va tenir lloc la tradicional Jornada diocesana de catequistes, que cada any, aplega en iniciar-se el curs, als catequistes de les parròquies de tota la Diòcesi. Presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Vicari episcopal i delegat diocesà de catequesi, Mn. Antoni Elvira, prop d’un centenar de catequistes i mossens es van aplegar per aprofundir el tema de “La bellesa de la transmissió de la vida cristiana”. El ponent de la Jornada fou Eloi Aran Sala, arquitecte i teòleg, Cap d’àrea pastoral i socioeducativa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya que en l’actualitat està formada per 395 escoles, en les quals s’eduquen 252.000 alumnes dels diferents nivells i etapes del sistema educatiu i atesos per 19.800 professors i 3.800 persones d’administració i serveis.

En iniciar-se la Jornada l’Arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan-Enric Vives, va saludar els catequistes i presentar el ponent, destacant la importància del ministeri catequètic tal i com ho ha volgut subratllar el Papa Francesc amb la institució del ministeri instituït del catequista.

Eloi Aran va introduir la Jornada citant Benet XVI i a la seva encíclica “Deus caritas est” (2006): «La naturalesa íntima de l’Església s’expressa en una triple tasca: l’anunci de la Paraula de Déu (Kerygma-martyria), celebració dels Sagraments (Leiturgia) i servei de la caritat (Diakonia). Són tasques que s’impliquen mútuament i no poden separar-se una de l’altra.»

El ponent va centrar la seva intervenció en glossar 4 aspectes de la bellesa de la transmissió de la vida cristiana: la bellesa del testimoni (Martyria); la bellesa del missatge (Kerygma); la bellesa del servei (Diakonia) i la bellesa de la celebració (Leiturgia).

I va cloure la seva conferència amb una invitació a destacar la bellesa de l’evangeli amb un breu manifest o decàleg d’intencions que en l’acció de gràcies de l’Eucaristia van proclamar tots els participants:

  1. Cercarem la bellesa de Déu arreu on siguem, tant en la natura com en les persones.
  2. Donarem testimoni de la bellesa de l’Evangeli i l’oferirem amb senzillesa als nostres contemporanis.
  3. Contemplarem la bellesa de la vida de cada infant i jove que se’ns encomana en la nostra tasca catequètica.
  4. Confiarem que és bell tot allò que en el servei i l’estima se’ns presenta com una càrrega desagradable.
  5. Agrairem la bellesa de les bones accions allà on ens trobem.
  6. Comunicarem la bellesa del patrimoni cultural religiós que ens han llegat els avantpassats.
  7. Participarem en les tradicions i celebracions litúrgiques fent-ne un espai i temps de bellesa i festa.
  8. Posarem bellesa en l’atenció i l’acollida quan ens relacionem els uns amb els altres.
  9. Deixarem de banda la bellesa com un mer instrument per aconseguir les nostres finalitats.
  10. Crearem coses belles com bella és la Creació.

La celebració de l’Eucaristia a l’església del Seminari va cloure la Jornada diocesana amb l’enviament catequètic per part del Sr. Arquebisbe i la distribució de l’agenda del catequista que van dur a terme el Delegat Mn Elvira i la Subdelegada diocesana, Sra. Mariví Castaño.

Un dinar de germanor a la residència de la Sagrada Família d’Urgell va cloure la joiosa celebració.

Compartir