Jornada diocesana de catequistes a La Seu d’Urgell

Els catequistes de la Diòcesi van participar el dissabte 12 d’octubre a la Jornada de formació i d’inici del Curs convocada per la Delegació de Catequesi, en la qual va dictar la ponència central Mn. Joan Àguila i Chavero, Director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears (SIC) i Rector de Valls (Arquebisbat de Tarragona). Fou presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric i pel Vicari episcopal i Delegat de catequesi, Mn. Antoni Elvira. La jornada es va cloure amb la celebració de l’Eucaristia d’enviament que fou presidida per l’Arquebisbe que va lliurar la missió als catequistes per a aquest curs.

La Jornada diocesana s’inicià amb la pregària i amb les paraules de presentació de l’Arquebisbe que va aprofitar el moment per destacar els esdeveniments eclesials que es viurien en el curs 2019-2020, com per exemple el Sínode sobre l’Amazònia que vol identificar nous camins per a l’evangelització d’aquesta porció del Poble de Déu, especialment dels indígenes, freqüentment oblidats i sense la perspectiva d’un futur serè, també com a resultat de la crisi dels boscos amazònics; la celebració del Mes Missioner aquest octubre que vol ajudar a renovar l’esperit missioner de les comunitats cristianes, estimant els nostres missioners i missioneres, ajudant-los i acollint la crida del Senyor a anar pertot arreu, sense tancar-nos, anunciant l’Evangeli de la pau i de l’amor; la commemoració el proper 2020 del 25è. aniversari del Concili Provincial Tarraconense; i la situació política que estem vivint.

A la seva ponència Mn. Joan Àguila va voler subratllar com ser catequista és una crida del Senyor ja que Déu crida tota persona de diverses maneres, ja sigui a través de mediacions humanes, circumstàncies personals o esdeveniments. Cal saber discernir la veu del Senyor i ajudar a desvetllar-la en els nens, adolescents i joves. Aquesta crida per part de Déu demana que el catequista visqui amb fidelitat a la Paraula de Déu, sigui assidu a la pregària i a participar en les celebracions litúrgiques de l’Església i es prengui seriosament i responsablement el compromís cristià en el món.

Els joves, adolescents i infants, reclamen un catequista que visqui allò que predica. Cal també que el catequista se senti enviat per part de l’Església ja que és un enviat per part de la comunitat cristiana. Això implica que ha de conèixer, ensenyar i testimoniar als catequitzants allò que l’Església viu, celebra i creu, ja que no parla en nom propi sinó que porta el missatge que ha rebut de la comunitat cristiana i que el vol transmetre als joves. Per tant, això reclama que el catequista sigui un membre actiu i responsable a la parròquia, plenament integrat en ella.

Mn. Àguila va insistir que cal que el catequista s’alimenti de l’Eucaristia i del sagrament de la reconciliació perquè només així podrà ser creïble en el seu testimoni. Cal una coherència de vida segons el criteri de l’Evangeli i els ensenyaments de l’Església a més a més d’un gran sentit de comunió per a treballar conjuntament amb els altres catequistes. Va destacar com el catequista és un company en el camí de la fe que ha d’ajudar els infants a desvetllar la fe, encoratjar-los en els seus dubtes o preguntes i ha de tenir unes certes habilitats pedagògiques per tal d’ensenyar la fe, destacant però, com el fonamental és la pròpia experiència de vida en el creixement de la pròpia fe del catequista. Això demana unes qualitats humanes en el catequista com la capacitat de comunicació, d’adaptació i formació constants per atendre les necessitats dels infants i joves, la capacitat de relació i escolta individualitzada a cada nen i una certa capacitat de gestionar grups. La catequesi és una responsabilitat de tota la comunitat cristiana tal com ho recorda el Directori General per a la Catequesi en el seu número 220. Finalment, va resumir les 6 dimensions fonamentals de la catequesi: afavorir el coneixement de la fe, l’educació litúrgica, la formació moral, ensenyar a pregar, incorporar a la comunitat cristiana i iniciar a la missió.

La jornada va cloure amb la celebració de l’Eucaristia a l’església del Seminari diocesà d’Urgell, dins la qual els catequistes van renovar el seu compromís catequètic i on el Sr. Arquebisbe els va renovar la missió i els va impartir una benedicció perquè poguessin exercir bé el seu ministeri com a catequistes i la seva missió d’evangelitzar els nens i les famílies. A la seva homilia els va destacar com en la festa litúrgica de la Mare de Déu del Pilar calia veure com gràcies a la missió i a la catequesi de tantes i tantes persones, com Sant Pere Claver, la fe havia pogut arribar a molts llocs de la comunitat Iberoamericana i com els catequistes han tingut en la història i tenen en l’actualitat un paper fonamental per tal de traspassar la fe a les noves generacions. Va posar sota la protecció de la Mare de Déu del Pilar la convivència entre tots els ciutadans en aquest moment difícil de relacions entre Catalunya i Espanya, i va demanar als cristians ajudar amb la pregària i la caritat a la comunió, la reconciliació i la pau entre germans. Finalment, glossant l’Evangeli proclamat en aquella festa, va destacar que qui té una bona nova no se la pot guardar per a ell mateix sinó que sent la necessitat imperiosa de transmetre-la als altres i va demanar que els catequistes intentessin sembrar la fe en el cor dels infants, adolescents i joves sense preocupar-se per recollir el fruit aviat i confiant en l’acció poderosa de Déu.

Al fina de la Missa l’Arquebisbe Joan-Enric els va lliurar personalment “l’agenda del catequista”.

Un dinar de germanor compartit a la residència de la Sagrada Família d’Urgell clogué la joiosa jornada.

Compartir