Jornada de pregària per les Vocacions

El dia 3 de maig s’escau el Diumenge IV de Pasqua, anomenat d’El Bon Pastor. S’hi celebra la Jornada mundial de pregària per les Vocacions i la Jornada amb col.lecta per les vocacions natives en col.laboració entre Seminaris, Vida consagrada i Missions. El lema d’enguany és: “Jesús viu i et vol viu!”

Us oferim la pregària per a aquesta Jornada, redactada  per la Comissió episcopal del Clergat i els Seminaris, perquè ajudi la intercessió perseverant de tota l’Església per totes les vocacions.

Gràcies per resar-la més assíduament en aquests dies.

Pregària per les Vocacions:

“Oh Crist, Vós que sou eternament jove

i feu nou tot el que toqueu,

ompliu-me de la vostra gràcia.

Ajudeu-me a reconèixer per a què estic fet,

quin sentit té el pas per aquesta terra,

quin és el vostre projecte per a mi.

Conduïu-me a l’encontre amb els altres,

a la missió sense fronteres ni límits

i feu-me caminar amb Vós

cap a un horitzó sempre nou.

Ensenyeu-me a mostrar la bellesa

de la generositat i del servei,

de la fidelitat a la pròpia vocació

i de l’amor als pobres,

perquè tots sentin l’escalf del vostre amor.

Vós, l’Amic, l’etern vivent,

que vau venir per donar-me vida

i vida en abundància,

feu-me VIURE.

Amén.”

Compartir