Jornada de la Infància Missionera 2020

El 26 de gener se celebra de Jornada de la Infància Missionera 2020. Una jornada on l’Església catòlica vetlla per la vida de milions de nens a tot el món. L’any passat es va començar el quadrienni de la Infància Missionera amb el lema «Amb Jesús Infant a la Missió». Aquest curs es contempla l’etapa de Jesús en la seva fugida a Egipte, que duu per lema «Amb Jesús a Egipte ¡En Marxa!».

Amb Jesús a Egipte 

En aquesta etapa es contempla com un infant Jesús, amb Maria i Josep, haurà de sortir de la seva terra i deixar la seva gent a causa de la  persecució que pateixen, i es podrà conèixer i explicar la dimensió missionera de l’estada de Jesús a terra estrangera. Així mateix, la campanya vol promoure que els més petits i les seves famílies ajudin als nens i nenes d’arreu de la Terra. Com? Mitjançant la pregària i l’ajuda econòmica.

El proper 26 de gener es durà a terme un «Domund per nens» on es recolliran els donatius dels més petits així com els adults que donin suport la causa. Pel curs 2019-2020 els nens estan recorrent el passatge de Jesús a Egipte, i aprenent a ser missioners amb una mirada de solidaritat i acollida dels emigrants i refugiats, tant a Espanya com en el món sencer.

Premis i campaments

Per 7è any consecutiu, Infància Missionera convoca un concurs nacional. Aquest any, els petits missioners, d’entre 6 i 12 anys, han de fer en grup un podcast, en el qual expliquin amb creativitat el lema d’aquest any. Els premis seran una Tablet, una subscripció a Gesto, i l’emissió del treball a la ràdio.

Per primer cop, Obres Missionals Pontifícies organitza un campament d’estiu nacional a Javier (Navarra) pels nens d’Infància Missionera. És una aposta més per la formació missionera més enllà de la Jornada. Serà del 27 de juny al 4 de juliol per a nens i nenes de 4t a 6è de Primària. Per tenir inscriure’s es pot fer a través del correu electrònic infanciamisionera@omp.es

Qui són Infància Missionera

Infància Missionera és una xarxa mundial de nens, present a 120 països, que es formen sobre la missió, i ajuden els nens necessitats a les missions. Per això, els nens tenen tot el protagonisme amb el lema “Els nens ajuden els nens”. Aquesta és una xarxa pionera en la defensa de la infància: es va fundar el 1843, vuitanta anys abans de la Declaració dels Drets dels Infants a Ginebra. Així mateix, està promoguda pel Papa, ja que Infància Missionera és una de les Obres Missionals Pontifícies (OMP), institució de la Santa Seu que fomenta l’esperit missioner, i canalitza les ajudes de tot el món per les missions.

Què fan

Infància Missionera du a terme dues accions. Primerament, sensibilitzar en la missió. Els nens aprenen a ser missioners. Amb aquesta Obra Pontifícia s’empodera als nens en la Missió de l’Església. Al llarg de l’any es promouen per a ells activitats missioneres a col·legis i catequesis a tot el món, convidant-los a pregar i a viure com petits missioners en els seus ambients. Finalment, es vol ajudar els nens a les missions Amb els diners que donen els nens de tot el món es crea un Fons Universal de Solidaritat per projectes destinats a la infància. El 2019, els petits missioners van aconseguir reunir a prop de 15 milions i mig d’euros, que van facilitar que 4 milions de nens poguessin tenir una vida millor, amb una casa, educació, medicines; i conèixer a Jesús.

Infància Missionera a Espanya: dos milions d’euros enviats

El passat any 2019 va ser un gran any pels infants del món. Espanya va enviar prop de dos milions d’euros. OMP Espanya té una aposta clara: mantenir la formació d’Infància Missionera tot l’any i ho fa a través dels quadriennis, enguany descobrint a Jesús en la seva fugida a Egipte.

4 milions de nens ajudats

Infància Missionera recull les aportacions dels nens missioners de tot el món. El tret característic d’Infància Missionera és que tant els donants com els beneficiaris són nens. No consisteix que els nens rics ajudin als nens desfavorits, sinó que tots els nens del món fan els seus donatius. Totes aquestes petites aportacions se sumen a un Fons Universal de Solidaritat, que es posa a disposició del Papa, per distribuir-ho entre els nens de les missions.

Fons Universal de Solidaritat d’Infància Missionera 2019 

15.589.363,63€ enviats a projectes infantils a les missions, dels quals 1.935.321,71€ foren aportats per Espanya. En total, 4.335.796 nens atesos als Territoris de Missió dels quals 172.177 foren ajudats per Espanya. A més,  2.864 projectes finançats, dels quals 353 foren assumits per Espanya. Infància Missionera ofereix cada any als 1.111 Territoris de Missió de forma equitativa una ajuda per cobrir despeses generals i habituals de les diòcesis en l’atenció a la infància. 

Els missioners donen prioritat en el treball a la transmissió de la fe. Donen a conèixer a Jesús, i els valors de l’Evangeli als nens, i els obren la possibilitat de ser missioners i ajudar al mateix temps els nens del món. Infància Missionera sosté campaments, trobades de nens i festivals, compra material escolar per catequesi o llibres de text.

Infància Missionera a Espanya 

Obres Missionals Pontifícies Espanya ha fet una gran aposta per fomentar els valors d’Infància Missionera durant tot l’any. Fa uns anys va renovar la revista infantil Gesto, i ara impulsa un procés de formació missionera per als nens que busca integrar-se a la pastoral ordinària.

El projecte de formació “Amb Jesús nen a la missió”, iniciat el curs passat, és una proposta pedagògica per treballar la dimensió missionera dels nens, oferint conèixer a Jesús, quan era nen com ells. Com? Mitjançant d’un recorregut per la geografia que acull a Jesús durant la seva infància.

Des d’OMP Espanya s’ofereixen cada dos mesos als catequistes i professors a través d’una newsletter -inscripció oberta a la pàgina web- 5 recursos, perquè els nens treballin la seva relació amb Déu, amb els seus germans més propers, i amb el món i la societat. A través de la pregària i de les activitats, els nens aprenen a ser missioners. La revista Gesto segueix aquest recorregut i és una eina complementària en aquest procés.

Compartir