Jornada de Formació permanent per a preveres d’Urgell

El dilluns dia 23 d’octubre, presidida per l’Arquebisbe Joan-Enric, va tenir lloc al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell la 1ª Jornada de formació permanent per a preveres i diaques d’Urgell del curs 2017-2018, que va aplegar una cinquantena de participants. El ponent fou el prevere de Tarragona, Mn. Josep Mateu i Guarro, Delegat de joventut i vocacions de l’Arquebisbat de Tarragona, Doctor en Teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. També s’hi féu present el delegat diocesà de joventut d’Urgell, Sr. Lluís Plana. Tractà el tema del proper Sínode de bisbes convocat pel Papa Francesc sobre“els joves, la fe i el discerniment vocacional”. La jornada s’inicià amb el res de l’Hora Menor en la festa litúrgica de la Dedicació de la Catedral de Santa Maria d’Urgell.
 
Mn. Mateu dividí la seva exposició en 4 grans blocs temàtics. En el primer, féu notar com el Sínode convocat pel Papa Francesc té unes arrels que estarien en continuïtat amb els Pontificats anteriors del Papa Pau VI, Joan Pau II i Benet XVI que reclamaren tots ells una nova evangelització on els joves fossin protagonistes amb nou ardor, nous mètodes i noves expressions. Aquesta història ha estat recollida pel Papa Francesc en la seva exhortació Evangelii Gaudium on demana una conversió pastoral i missionera que no deixi les coses com estan.
En el segon bloc, Mn. Mateu mostrà com el Sínode sobre els joves convocat pel Papa Francesc és una crida a la renovació de la pastoral de joves per tal que ells reconeguin i acullin la crida a l’amor i a la vida en plenitud. Presentà els 3 capítols en què es divideix el Document preparatori del Sínode: 1) els joves en el món d’avui 2) fe, discerniment i vocació 3) l’acció pastoral; insistint en la necessitat d’adaptar-se a la realitat que viuen els joves per tal d’anunciar-los de forma clara i concisa el kerigma cristià: Déu t’estima i ha mort i ha ressuscitat per tu i per la salvació de tots els homes i dones.
A la tercera part de la seva conferència Mn. Josep Mateu insistí en la necessitat de “sortir” a anunciar l’Evangeli a tot el món amb l’objectiu de ser una Església de missió i no només de gestió, una Església en sortida que va a buscar les persones allà on es troben per oferir-los el missatge de Jesucrist acompanyant especialment els joves, per tal que puguin créixer en la fe, oferint-los els sagraments com la reconciliació, l’Eucaristia i mostrant-los el valor de la pregària. Per això cal una actitud dels evangelitzadors, pastors i laics, renovada, que estigui atenta a l’escolta de les problemàtiques i il·lusions dels joves i que parteixi del fet que la fe no és una idea que s’imposa, sinó que tal com va anunciar el Papa Benet XVI, és quelcom que es proposa i que, fonamentalment, més enllà de doctrines, és la trobada personal i íntima amb el Senyor Jesús Ressuscitat. Per això Mn. Mateu animà tots els preveres a involucrar-se en la pastoral de joves amb una renovació personal que els permeti ser atraients i referents per als joves que moltes vegades viuen lluny de la fe, o l’han abandonada.
Finalment, en la darrera part de la seva intervenció, el ponent mostrà alguns mètodes nous que poden ajudar en aquest acompanyament dels joves que ell descriví amb 5 característiques fonamentals que havien de tenir: l’acollida del jove en la seva situació concreta; oferir un element d’esbarjo o diversió; el missatge clar i concís sobre Jesucrist que es vol transmetre; el diàleg i l’escolta a les necessitats, aspiracions i crítiques dels joves i la pregària.

Un diàleg amb els participants i un dinar de germanor al mateix Seminari diocesà clogué aquesta jornada de formació per als preveres d’Urgell.

Compartir