Jornada de formació permanent dels preveres sobre la Litúrgia i el nou Missal

El dia 26 d’octubre al Seminari diocesà de La Seu d’Urgell va tenir lloc la 1ª Jornada de formació permanent del curs 2022-2023 per a preveres i diaques d’Urgell presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric.

Després de la Pregària inicial de l’Hora Menor, l’Arquebisbe va compartir amb els participants les notícies rellevants de la vida diocesana i l’estat de salut d’alguns sacerdots.

A continuació Mn. Emili Villegas, delegat diocesà de Pastoral sacramental i Litúrgia, va presentar la carta apostòlica “Desiderio Desideravi” del Papa Francesc sobre la formació litúrgica del Poble de Déu. Exposà que el Sant Pare fa una crida a tots els batejats a aprofundir en el sentit de la litúrgia. La carta apostòlica publicada el 29 de juny de 2022 té 65 punts on es desenvolupen els resultats de la plenària de febrer de 2019 del Dicasteri per al Culte Diví i segueix el motu propio “Traditionis custodes”, reafirmant la importància de la comunió eclesial entorn del ritu sorgit de la reforma litúrgica postconciliar.

No és una nova instrucció ni un directori amb normes específiques, sinó una meditació per a comprendre la bellesa de la celebració litúrgica i el seu paper en l’evangelització. I conclou amb una crida: «Abandonem la polèmica per escoltar junts allò que l’Esperit diu a l’Església, conservem la comunió, seguim sorprenent-nos de la bellesa de la litúrgia» (n. 65).

Recordant la importància de la constitució Sacrosanctum Concilium del Concili Vaticà II, que va conduir al redescobriment de la comprensió teològica de la litúrgia, el Papa afegeix: «Voldria que la bellesa de la celebració cristiana i les seves conseqüències necessàries a la vida de l’Església, no fossin desfigurades per una comprensió superficial i reductora del seu valor o, pitjor encara, per la seva instrumentalització al servei d’alguna visió ideològica, sigui quina sigui» (n. 16).

Després d’haver advertit contra la «mundanitat espiritual» i el gnosticisme i el neopelagianisme que l’alimenten, Francesc explica que «participar en el sacrifici eucarístic no és una de les nostres conquestes, com si en poguéssim presumir davant Déu i els germans» i que «la Litúrgia no té res a veure amb un moralisme ascètic: és el do de la Pasqua del Senyor que, acceptat amb docilitat, fa nova la nostra vida». Per curar la mundanitat espiritual, cal redescobrir la bellesa de la litúrgia, però aquest redescobriment «no és la recerca d’un esteticisme ritual que es complau només en la cura de la formalitat externa d’un ritu o se satisfà amb una observació escrupolosa de la rúbrica. Evidentment, aquesta afirmació no vol aprovar gens l’actitud contrària que confon la simplicitat amb una banalitat matussera, l’essencialitat amb una superficialitat ignorant, la concreció de l’acció ritual amb un funcionalisme pràctic exagerat» (22).

La segona de les conferències de la Jornada de formació anà a càrrec del Sr. Arquebisbe, Mons. Joan-Enric Vives, responsable de Litúrgia dins la Conferència Episcopal Tarraconense, i presentà la nova edició del Missal Romà en català que es començarà a utilitzar a partir del proper primer diumenge d’Advent, dia 27 de novembre de 2022. A partir d’un article publicat pel Coordinador de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia i delegat de Litúrgia del Bisbat de Girona, Mn. Joan Baburés, el Sr. Arquebisbe va anar explicant els canvis més significatius de la nova edició del Missal i com aquest seria un moment important per a fer una catequesi a tot el Poble de Déu sobre la bellesa de la celebració litúrgica en el ritu llatí romà. Per això va animar els pastors del Poble de Déu a organitzar reunions i sessions de formació per tal que tothom s’hi familiaritzi i se sentin seu el contingut del Missal Romà.

Tal com van recordar els bisbes en el Decret del passat 4 d’octubre de 2022, “celebrar el Memorial del Senyor, amb fidelitat al seu manament “Feu això que és el meu memorial”, ha estat sempre una de les principals preocupacions de la santa Mare Església al llarg dels segles. També avui ens convé renovar aquest compromís i per això, després de la reforma litúrgica impulsada pel Concili Vaticà II, i de l’edició dels llibres litúrgics corresponents, tornem a posar a l’abast de tots els responsables de les celebracions del Misteri Eucarístic aquesta nova edició del MISSAL ROMÀ en llengua catalana. Aquesta renovada versió segueix, com està prescrit, l’Editio typica tertia Missalis Romani emmendata, i ha rebut de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments la corresponent i preceptiva confirmatio, el dia 22 de febrer de 2022”.

Va seguir un diàleg ric amb els assistents amb exemples concrets del que entre tots podem anar fent. I posteriorment van dinar plegats en una dinar de bona germanor.

Compartir