Jornada de formació permanent de preveres i diaques sobre la llibertat religiosa

El dia 11 de març a la Casa d’espiritualitat del St. Crist de Balaguer va tenir lloc la 2ª Jornada del curs 2023-24 de formació permanent per als preveres i diaques d’Urgell, presidits per l’Arquebisbe Joan-Enric. La Jornada anà a càrrec del Representant personal del Copríncep, Dr. Eduard Ibáñez Pulido i de la Responsable a Catalunya i Balears de la Fundació pontíficia “Ajuda a l’Església Necessitada”, Sra. Beatriz Moretó Segarra.

Després de la Pregària inicial de l’Hora Menor, l’Arquebisbe Vives va compartir amb els participants les notícies rellevants de la vida diocesana i l’estat de salut d’alguns sacerdots. A continuació va presentar els ponents de la Jornada. El Sr. Eduard Ibáñez va orientar sobre el tema La llibertat religiosa com a dret humà, desglossant la seva intervenció en 4 parts: 1. El llarg camí cap al reconeixement de la llibertat religiosa. 2. El dret humà a la llibertat religiosa. 3. Dimensions de la llibertat religiosa i 4. L’Estat i la llibertat religiosa. Va subratllar com el dret a la llibertat religiosa és un dret humà fonamental que l’Estat ha de reconèixer i va citar alguns tractats internacionals que reconeixen i protegeixen la llibertat religiosa destacant especialment la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 que en els seus articles 2, 18 i 26 la contemplen. El Sr. Ibáñez va destacar com la llibertat religiosa fou assumida per la Doctrina Social de l’Església, sobretot a gravés del Concili Vaticà II en la Constitució Gaudium et Spes i la Declaració Dignitatis Humanae de 1965. Finalment el conferenciant insistí en dues dimensions de la llibertat religiosa: una més interna, llibertat de consciència, i una dimensió social: el dret que tenen les comunitats religioses a la llibertat de culte, divulgació, formació, fent-se present en l’esfera social-pública i no quedant relegada a l’àmbit merament privat.

Per la seva banda la Sra. Beatriz Moretó, responsable a Catalunya i Balears de la Fundació pontifícia “Ajuda a l’Església necessitada (ACN)” va presentar l’Informe 2023 sobre la llibertat religiosa en el món, tot presentant inicialment el mapa de la llibertat religiosa, on es visibilitza com en el 14% dels països hi ha persecució religiosa i en un 17% discriminació cosa que suposa que gairebé 4.900 milions de persones en el món, el 62,5% de la població mundial, viu en països amb violències greus o molt greus pel que fa a la llibertat religiosa. En un terç dels països de tot el món (61 de 196) la llibertat religiosa és violada. Pel que fa als atacs de la llibertat religiosa en el món, cal citar 3 fonts diverses: els nacionalismes ètnico-religiosos, l’extremisme islamista i els governs autoritaris. Des de 2021 en 40 països hi ha hagut assassinats i segrestos a causa de la fe. A continuació la ponent va presentar diverses realitats concretes de diferents països pel que fa a la llibertat religiosa de totes les creences i va subratllar com Àfrica s’ha convertit en el continent més violent per l’expansió del yihadisme. Ajuda a l’Església Necessitat (ACN) és la Fundació Pontifícia que dóna suport a l’Església Catòlica en la seva tasca evangelitzadora, a les comunitats més necessitades, discriminades i perseguides del món. Cada any, Ajuda a l’Església Necessitada finança 5.702 projectes pastorals i d’emergència humanitària a 128 països.

Compta amb més de 20 oficines al món (a Espanya des del 1965), dedicades a informar sobre la realitat d’aquests cristians, el foment de l’oració, i la recaptació de fons per a la cobertura de projectes. El 100% dels projectes que desenvolupa l’ACN se sostenen gràcies als donatius de persones físiques o organitzacions, que valoren la tasca de l’Església al món. La Fundació no rep subvencions dels organismes públics. Aquesta Institució va ser promoguda pel Papa Pius XII i fundada el 1947 pel monjo premonstratenc, P. Werenfried van Straaten, per socórrer els alemanys refugiats catòlics que vivien als països del Teló d’Acer comunista. Amb els anys, i per tal de respondre a les necessitats més urgents a cada lloc i moment, Ajuda a l’Església Necessitada va anar estenent la seva missió a la resta del món.

Un diàleg amb preguntes als ponents i el res de l’Àngelus va cloure la matinal formativa dels preveres i diaques i el dinar de germanor posterior.

Compartir