Jornada de Formació per als Preveres sobre “Temps de crisi. Propostes i reflexions des de Càritas”

079

Dilluns 21 de maig a Tremp, s’ha celebrat una Jornada de Formació Permanent per als preveres del Bisbat d’Urgell, amb l’assistència d’uns cinquanta preveres d’arreu del Bisbat. El tema d’aquesta jornada, “Temps de crisi: propostes i reflexions des de Càritas“, ha estat presentat i desenvolupat per la Dra. Carme Borbonès, Presidenta de Càritas Catalunya, Directora de la Càtedra d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i membre del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya.

Abans de la conferència de la Dra. Borbonès, que s’ha estructurat en dues parts, el Sr. Arquebisbe ha comunicat algunes notícies diocesanes i ha recordat als preveres el sentit de la formació permanent dels sacerdots com un moment de comunió sacerdotal fraterna, de pregària en comú, per “fer una aturada en el camí i, guiats per la llum del Senyor, reflexionar i veure-hi a més llarga distància”.

A la primera part de la seva ponència, la Dra. Borbonès ha aprofundit alguns conceptes que caldria repensar i actualitzar, com ara pobresa, exclusió i vulnerabilitat, ubicant-los en el marc social i cultural de la Unió Europea i de Catalunya, i ha descrit alguns dels condicionants actuals a l’hora de formular noves propostes d’integració social i de desenvolupament econòmic.
A la segona part de la conferència, s’ha detingut més en detall en la identitat de Càritas avui i ha considerat alguns paràmetres importants a tenir en compte: el treball en xarxa, l’acolliment i la subsidiarietat, l’acció amb perfil propi. Ha definit l’acció de Càritas davant la situació de crisi actual amb els binomis anunci/denúncia, exclusió/integració, pobresa/privació, tot delineant alguns punts febles i alguns punts forts de la intervenció social des de Càritas. Ha presentat també algunes dades i xifres significatives, així com també algunes estratègies i dinàmiques compartides entre les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Abans del dinar de germanor, els assistents s’han congregat a l’església parroquial de Tremp per un moment de pregària, tot encomanant a la Mare de Déu de Valldeflors la seva tasca pastoral i tota l’acció caritativa de l’Església diocesana. Mn. Jordi Miquel ha ofert un breu concert amb el magnífic orgue de la Basílica.
082083087
Compartir