Joiosa Pasqua de Resurrecció! Al·leluia!

“Us anuncio una gran alegria: l’Al·leluia!”
Jo també us torno a dir a tots els meus germans, 
als qui esperen trobar alegria i pau en la vida, 
als qui necessiten sortir de la tristor i la desesperança 
el mateix que aquesta nit m’han dit a mi: 
Alegreu-vos, amb l’Al•leluia 
perquè Crist ha ressuscitat. 
Ell és el Camí, la Veritat i la Vida, el nostre Bon Pastor. 
Ell és la Llum que dissipa totes les tenebres dels cors i del món.

Necessitem retrobar l’esperança 
i Crist, vencent la mort i el pecat, ens la torna a donar. 
“La Pau sigui amb vosaltres!”, ens repeteix el Crist, 
de la mateixa manera i amb la mateixa força 
que ho va dir als Apòstols al Cenacle. 
“No tinguem por!”.
La mort ha estat vençuda. La Pau ens és donada, 
i amb la Pau, el perdó i la possibilitat de recomençar
el camí de la fe i l’entrega sacrificada de l’amor sempre més gran.

Al·leluia!, que significa “lloeu Déu!”
ha de ressonar i ha de ser repetit en els nostres cors, 
perquè ens inundi l’alegria de la salvació. 
Visquem la festa més gran de tot l’any, amb amor a tothom, 
amb un gran agraïment per la gesta de Crist  
i perquè el món nou és possible, per la força de l’Esperit Sant. 
Crist està viu! “Per què buscar entre els morts el qui viu?”

Portem aquesta llum de Crist i la seva Pau 
a tots els qui ens envolten, 
i fem-nos apòstols seus, 
enviats a anunciar que només en Ell trobarem la Vida!

Santa Pasqua 2012!

Compartir