Inici de Curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

El 4 d’octubre, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, va participar als actes de la inauguració oficial del curs de l’Ateneu Universitari Sant Pacià a Barcelona.

Després de la concelebració de l’Eucaristía, que fou presidida pel Cardenal Mons. Joan-Josep Omella, Gran Canceller de l’AUSP, va assistir a lectura de la lliçó inaugural “Límits i abastaments de la intel·ligència artificial en el diàleg filosòfic i teològic contemporani” a càrrec del Dr. Ricardo Mejía Fernández, prevere professor de la Facultat de Filosofia de Catalunya (AUSP).

A l’acte també va fer la presentació del curs el Rector de l’Ateneu Dr. Armand Puig, i hi van assistir Bisbes de Catalunya i el Cardenal Martínez Sistach, així com  els representants del Consell del Gran Canceller i les autoritats acadèmiques de l’AUSP, la Dra. gral. d’Afers Religiosos i el Rector de la Universitat S. Dámaso de Madrid.

Els instituts superiors de ciències religioses vinculats a la Facultat de Teologia de Catalunya també duran a terme la gran part de les inauguracions oficials aquest octubre. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona però, va celebrar l’inici a finals del mes de setembre. El 5 d’octubre ho fan dels centres de Mallorca i Vic. A Mallorca, l’Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca (ISUCIR) i el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca (CETEM), i l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic (ISCRVic). Ja la setmana vinent, el dia 13 d’octubre, serà el torn de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida (IREL). La lliçó inaugural es titularà “L’aire fresc de la humilitat a la història” i serà duta a terme al Rectorat de la UdL pel Dr. Joan J. Busqueta. En darrer lloc, durant la tercera setmana d’octubre les inauguracions seran a Barcelona i Tarragona. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) inaugurarà oficialment el curs 22/23 el 18 d’octubre. A la sala d’actes del Seminari Conciliar de Barcelona es llegirà la lliçó inaugural, que serà a càrrec del bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, amb el títol següent: “Humanisme i transcendència. Homenatge al Dr. Eusebi Colomer (1923-1997), un pensador en diàleg.” Per últim, l’Institut Superior de Ciències Religioses “Sant Fructuós” de Tarragona (INSAF) durà a terme la seva inauguració el dia 20 d’octubre a la tarda, al Centre Tarraconense El Seminari. La lliçó inaugural serà a càrrec del Dr. Josep M. Gavaldà, professor de l’INSAF, i porta per títol: “El matrimoni. Realitat humana d’amor i testimoniatge de la fe.”

Compartir