Inauguració i benedicció de la restauració del Campanar de St. Miquel de Vielha

Diumenge dia 21 de setembre tingué lloc a la plaça de l’església l’acte d’inauguració de la restauració del campanar de St. Miquel de Vielha que havia quedat greument malmès després de caure-hi un llamp el 7 de setembre del 2013 i produís destrosses i un petit incendi al fustam del campanar.

Assistiren a la inauguració l’Arquebisbe d’Urgell, l’Hble. Conseller de Cultura de la Generalitat, Sr. Ferrran Mascarell, el Magf. Sr. Síndic de la Val d’Aran, Sr. Carlos Barrera, l’Il·lm. Sr. Alcade de Vielha-Mijaran i Diputat del Parlament, Sr. Àlex Moga, el Senador i ex-Síndic d’Aran, Sr. Francés Xavier Boya, el Diputat i Vicepresident tercer de la Diputació de Lleida, Il·lustre. Sr. Pau Perdices, i altres autoritats.

L’Ajuntament de Vielha gaudeix, des de temps immemorial, de la propietat del campanar de l’església de St. Miquel de Vielha en virtut del privilegi concedit l’any 1505 pel rei Ferran II als veïns de la capital aranesa. La Parròquia de St. Miquel de Vielha gaudeix de l’ús del campanar de l’església, així com de les campanes que són propietat de la parròquia, mentre que el rellotge del campanar és propietat de l’Ajuntament de Vielha que en té cura.

Durant aquest any d’obres s’han refet les pales afectades a la coberta, s’han canviat les bigues afectades i s’ha instal·lat teula vella similar a la resta del campanar. A més, també s’hi ha col·locat un parallamps nou, i reforçat algunes esquerdes a l’estructura. També s’han reposicionat els carreus de les finestres i modificat la trapa d’accés al rellotge. El pressupost total de les obres ha estat de 54.457,71€.

En el seu parlament Mons. Vives recordà els campanars i el toc de les campanes que marquen el curs del temps i ens recorden que cal lloar Déu amb la nostra vida, i agraí l’esforç que totes les Institucions han fet per la seva recuperació. L’Arquebisbe subratllà també com aquest campanar posa de manifest les bones relacions des de sempre de l’Ajuntament i de la parròquia de Vielha, respecte a la propietat i l’ús del campanar de l’església de Sant Miquel de Vielha, destacant el caràcter sagrat on es troba ubicat i la voluntat de no dur-hi a terme activitats que desdiguin d’aquest espai sagrat.

En acabar els Parlaments, els infants i joves de la Val d’Aran ofrenaren unes danses tradicionals pròpies del territori.

p1080627p1080622p1080624p1080633

Compartir