Inauguració del curs 2012-2013 a les Facultats de Teologia i de Filosofia de Catalunya

298_20121004052214

El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, gran canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i de la Facultat de Filosofia de Catalunya (FFC), ha inaugurat oficialment el curs 2012-2013 d’ambdues Facultats, el dijous 4 d’octubre, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona.
A les deu del matí, el cardenal ha presidit una solemne Eucaristia concelebrada, ha donat gràcies a Déu per l’important treball formatiu i d’investigació que es fa en les Facultats i ha animat a tots, professors i alumnes, a continuar i aprofundir en l’estudi i en la investigació, sota la llum de la Paraula i l’Esperit de Déu.

Després, ha presidit l’acte acadèmic acompanyat per l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, vice-gran canceller de la FTC, pel bisbe emèrit de Solsona, Mons. Jaume Traserra, vice-gran canceller de la FFC i pels degans de les Facultats, Drs. Armand Puig i Jaume Aymar. Han assistit també a l’acte els altres bisbes de les diòcesis catalanes, altres personalitats eclesiàstiques i civils i una nombrosa representació de professors i alumnes.

La memòria del curs 2011-2012 de la FTC, de l’Institut Superior de Litúrgia i de l’Institut de Teologia Fonamental de Barcelona ha estat presentada pel Dr. Puig i la de la FFC pel Dr. Aymar. El Dr. Puig ha afirmat que després d’estabilitzar i completar l’aplicació del Pla Bolonya a la FTC, d’aconseguir la renovació del Reial Decret referent a l’homologació civil dels títols i de consolidar la internacionalització de la Facultat mitjançant un seguit d’activitats extraordinàries amb important presència de professors convidats, ara cal reforçar les estructures internes de la Facultat, sobretot pel que fa a la investigació i a l’activitat dels seminaris. Cal promoure una formació intel·lectual potent, amb fidelitat a l’Evangeli i a l’Església, amb una veu pròpia que permeti exposar i aprofundir els misteris de la fe, atents al món que ens envolta, un món que ha de rebre la saba sempre nova de l’Evangeli de Jesús.
Per part seva, el Dr. Aymar ha fet memòria de les activitats dutes a terme per la FFC -que forma part de la Universitat Ramon Llull- i ha dit que en l’any del cinquantenari del Concili Vaticà II, en l’esguard de l’Any de la Fe i del Sínode de bisbes sobre la nova evangelització i la transmissió de la fe, és fonamental la cordial cooperació de la Facultat de Filosofia amb la Facultat de Teologia, i ha recordat la bella expressió de Joan Pau II, a Fides et Ratio, on diu que la fe i la raó són les dues ales del coneixement.
Tot seguit, el Dr. Manuel Claret, professor de la FTC, ha pronunciat la lliçó inaugural, que ha tractat sobre El Magisteri de l’Església sobre el matrimoni i la família. Situació i reptes actuals, i el Dr. Joan Planellas, vicedegà de la FTC, ha fet Commemoració del cinquantenari de l’inici del Concili Vaticà Il (1962-1965), que s’inicià a Roma l’11 d’octubre de 1962, i que serà aprofundit en les activitats de les facultats eclesiàstiques de teologia i de filosofia durant els pròxims quatre anys.
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de les Facultats Eclesiàstiques, Dr. Martínez Sistach, ha agraït al Dr. Claret la seva lliçó inaugural i al Dr. Planellas el seu parlament i ha evocat la convocatòria i la celebració del providencial Concili Vaticà II, la seva recepció a l’Església, així com la celebració del Concili Provincial Tarraconense de l’any 1995, que l’actualitzà en les diòcesis catalanes, i l’impuls donat pel Papa Benet XVI a la nova evangelització, que culminarà en la celebració de l’Any de la Fe i en el pròxim Sínode de bisbes, que s’iniciarà el pròxim diumenge dia 7 d’octubre, a Roma, i en el qual hi participarà per designació personal del Sant Pare. Finalment, el Cardenal ha exhortat a professors i alumnes a rellegir i aprofundir els documents conciliars, els ha encoratjat en la seva important labor al servei de l’Església i de la societat i ha declarat inaugurat el curs 2012-2013.
Fotografies: CET
298_20121004051956298_20121004052054298_20121004052140298_20121004052250298_20121004052325298_20121004052429298_20121004052545
Compartir