Inauguració de la restauració del retaule de St. Iscle i Sta. Victòria a Politg, de la Baronia de Rialb

Amb motiu de celebrar-se la festa major, el dia 24 de maig, festa de l’Ascensió, el Vicari General, en representació del Sr. Bisbe, ha inaugurat la restauració del retaule de Sant Iscle i Santa Victòria, col•locat definivament a l’església de Sant Josep del poble de Politg, de la parròquia de La Torre de Rialb. L’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de la Baronia de Rialb Il•lm. Sr. Pere Prat i Torra, el President del Consell Comarcal de la Noguera Il•lm. Sr. Vicent Font i Bernal, la restauradora i conservadora de l’art dels serveis tècnics del Departament de Patrimoni artístic de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la lleidatana Elena Iglesias Guerra, i una nombrosa representació de veïns dels poblets que componen l’ajuntament de la Baronia de Rialb, que omplien la plaça de l’església on s’ha celebrat la festiva eucaristia presidida pel Vicari General Mn. Joan Pujol, acompanyat de l’administrador parroquial Mn. Bonifaci Fortuny.

Originàriament el retaule de pedra estava ubicat a l’altar major de l’antiga església parroquial de la Torre de Rialb, de la qual n’és titular. Després d’haver estat desmuntat i desat provisionalment a la sagristia del temple durant els anys de la guerra civil es va decidir, per motius de seguretat, en quedar deshabitat el poble, guardar-lo a la capella de Sant Josep, situada dins del nucli habitat de Politg, on hi va romandre desmuntat per espai d’uns anys. Finalment l’any 2007, per iniciativa de l’Ajuntament de la Baronia de Rialb i amb el suport dels serveis tècnics del Departament de Patrimoni Artístic de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a la seva instal•lació i posteriorment, els mesos de novembre i desembre de 2008 s’ha portat a terme la seva neteja i restauració per part de la conservadora Sra. Elena Iglesias Guerra. 
El retaule de Sant Iscle i Santa Victòria es pot situar dins d’un grup d’obres d’autor desconegut, derivats de l’escola lleidatana, iniciat a partir del taller de Bartomeu de Robio, durant la segona meitat del segle XIV, entre les quals cal esmentar les obres de la Seu Vella de Lleida, el retaule de la Verge de l’església parroquial d’Albesa, el de Sant Bartumeu de l’església parroquial de Cubell, actualment al Museu diocesà d’Urgell, i els fragments d’imatges i del retaule de Santa Caterina, de l’església de Sant Salvador de Balaguer.
El procés de neteja i de restauració realitzat ha permès recuperar la policromia i els daurats originals dels segle XIV, de colors molt vius i d’efectes sorprenents, com la troballa d’ornamentacions i detalls decoratius característics de l’època gòtica: per exemple, la presència d’una esfera suspesa d’un cordó, situada a l’aula règia on un magistrat interroga els sants o bé les dues làmpades votives pintades als costats de l’ossera que conté les seves restes.

polig_ascencio_2009_066polig_ascencio_2009_061polig_ascencio_2009_068polig_ascencio_2009_069polig_ascencio_2009_070polig_ascencio_2009_071polig_ascencio_2009_073

Compartir