Inauguració de la restauració d’una façana de Santa Maria d’Almatà

En acabar la Missa solemne del Sant Crist de Balaguer, el dia 9 de novembre, va tenir lloc la inauguració de les obres de restauració de la façana romànica de l’església de Santa Maria d’Almatà, que forma part del Santuari-Basílica. L’arquitecte que ha dirigit l’obra, Sr. Amadeu Matosas va felicitar els presents per poder veure acabat un projecte que es va iniciar el 2009, i que s’ha dut a terme en tres fases. Va explicar que s’ha rehabilitat la coberta, i posteriorment es va adequar l’entorn immediat, gràcies a retirar una mica l’hort de les Germanes Clarisses, permetent la urbanització de l’accés i de l’entorn proper. En una tercera fase, s’han restaurat les façanes principal i lateral, ambdues romàniques, que encara respen dempeus. També s’ha recuperat el rosetó, tapiat fa més de 300 anys. La restauració de la pedra -molt degradada pel pas del temps i per les vicissituds del temple- ha estat supervisada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, representat a l’acte pel Sr. Pere Rovira, i realitzada pel restaurador Sr. Ramón Solé, que també va ser-hi present.

El Sant Crist de Balaguer és un Santuari que des de fa segles ha estat un lloc d’oració i de veneració per part dels balaguerins, com va destacar Mons. Joan-Enric Vives, i la recuperació d’aquesta façana i aquesta porta ens fa presents les persones que fa 800 anys articulaven la seva vida a l’entorn d’aquest temple, del que avui només queden restes: una part de l’edifici actual del Santuari és d’origen romànic, del qual queden només les zones restaurades, on hi havia la porta que donava a orient, i la que donava al Pla d’Almatà.  Va agrair la tenacitat de Mn Pau Vidal, Rector del Santuari i de l’arquitecte per aconseguir un racó molt bonic en un espai abans mal aprofitat. Va recordar que les orientacions al sol de ponent de les esglésies ténen un simbolisme important: “orientar-se, trobar la llum d’orient, i l’obertura de la porta de ponent, ens porta cap a la llum”.

Mn. Pau Vidal va dir unes paraules també, en les que va recordar el bisbe i el compte d’Urgell, que al segle XI van construir el temple i les persones que al llarg de segles s’hi van vincular i van construir la seva vida: “aquí la comunitat cristiana de Balaguer, durant més de dos segles, hi tingué la seva casa d’adoració, hi batejà els seus fills en la fe en Jesucrist i formaven una nova família els joves balaguerins”. També va recordar la Sra. Maria Mata, que en el seu testament es recordà del Santuari i gràcies a la qual ha estat possible aquest tram final de restauració.

Al segle XVII, a causa de la gran devoció cada dia més creixent pels miracles que feia el Sant Crist, s’eixamplà el temple i es posà sota l’advocació de la venerada imatge.  A finals del segle XVIII es va aixecar la volta de la nau principal i es va construir el cambril per al Sant Crist. Durant les primeres dècades del segle XX es construí la façana i la portalada actual. L’any 2016 va ser designat Basílica Menor per part del Sant Pare i durant la festa del Sant Crist es va celebrar la missa d’Acció de Gràcies, amb una assistència massiva de fidels.

El dimarts dia 7 es van dur a terme les ofrenes florals al Sant Crist per part dels infants i les Llars d’Avis, que van pujar en processó fins el Santuari, acompanyats per la corporació municipal. Divendres 10 de novembre és previst que a les 11:00 del matí les Germanes Clarisses facin una representació de l’arribada del Sant Crist a Balaguer.

Compartir