Homilia en la festa de la Mare de Déu de Meritxell 2011

Pregària a la Mare de Déu de Meritxell

Mare de Déu de Meritxell, Mare de la gràcia lluminosa i esclatant del migdia, us presentem el nostre Principat d’Andorra, les seves Autoritats i les institucions, amb tots els vostres fills i filles. De tots en sou Mare i Patrona, i des de fa 90 anys ens mostreu la corona que manifesta que regneu i regnareu en els nostres cors i en el nostre País del Pirineu, com a Reina, Senyora i Protectora. Amb tot l’amor de què sóc capaç us presento la realitat de tots els ciutadans d’Andorra. Vós els coneixeu millor que jo. Vós sabeu molt bé les seves necessitats de pau, amor, joia, treball, companyia i esperança. Jo només endevino darrere dels seus rostres una història única, singular i irrepetible, moltes vegades construïda a força de joies petites i també de fracassos. Per això, Mare de misericòrdia, deixeu que us els presenti i demani per a cadascun d’ells una espurna de l’amor sense mesura i de la tendresa tan gran del vostre Fill, Jesucrist, que ens doneu a tots des de la vostra falda. Desvetlleu el millor de cadascú, allò que, silenciosament, però prest per a l’enyorança, nia en la fondalada de l’ànima on s’endevina la força capaç d’esmenar les falles més grans i de suscitar l’esperança contra tota esperança.

Mare del Diví Amor, qui, com Vós, traspassada d’impotent dolor, coneixeu què vol dir patir per un fill? Vós, que coneixeu les llàgrimes de l’infortuni, acolliu l’infinit sofriment de tantes persones, de les que coneixem i de les que resten en l’oblit. Tants pares i mares, avis i àvies, infants, adolescents i joves, immigrants, malalts, presos i gent abandonada i sola. Feu-los a tots forts enmig dels sofriments que puguin estar passant, i no els abandoneu en els moments d’infortuni. Enguany us presentem els vostres fills morts a la Pleta de Juclar, i el ferit que lentament es va recuperant, amb les seves famílies que han sofert tant. Feu-nos pacients en les proves de la vida, més capaços de valorar el sacrifici per amor, més còmplices d’infinita tendresa per a tots aquells que no tenen res més que la seva immensa soledat. Ensenyeu-nos a ser forts en la fe i l’amor enmig del sofriment i les hores hisardes. Ajudeu-nos a mantenir ferma l’esperança fins i tot davant la mort, porta de la vida eterna.

Mare de l’Església, us demano que cuideu amb afecte els sacerdots i tots els qui treballen per les comunitats cristianes arreu del món i per tots els àmbits pastorals de la nostra Diòcesi d’Urgell. El Papa, els bisbes i sacerdots, els diaques, els religiosos, els catequistes, els voluntaris de tantes causes generoses, els missioners,… tots els cristians que mirem de testimoniar amb coherència la fe rebuda. Especialment els qui ho fem a terres andorranes. Encara portem al cor la joia i l’impacte de tants joves reunits aquest agost a Madrid, que primer varen passar pel nostre Bisbat i foren acollits esplèndidament a Andorra, i que vingueren a pregar-vos en aquest vostre Santuari. Ajudeu els joves a ser ferms en la fe. Feu que la Jornada Mundial de la Joventut doni fruits de vida, de vocacions, de compromís, de testimoniatge de fe i d’amor. Vós coneixeu els anhels de tants joves de ser servents fidels i bons. Que la força il•lusionant del vostre Fill ens animi i ens ajudi a no abdicar de la sagrada funció de treballar per la comunió entre tots, perquè siguem u com el vostre Fill vol. I de ser predicadors de l’Evangeli amb compromís de vida autèntica. Que els cristians sapiguem comunicar el do de la fe que hem rebut i engrescar molts que dubten, que es desanimen, que han plegat de la comunitat, perquè tornin a creure, i tornin a estimar a imitació del Crist. És així com vindrà a nosaltres el Regne de Déu, amb el cel nou i la terra nova.

Mare de la Víctima autoimmolada, Mare de totes les víctimes, ¿com no presentar-vos tant dolor i tant sofriment de les víctimes de totes les guerres i de totes les fams, de tots els terrorismes, de totes les tortures i totes les opressions? Sigueu Vós, Senyora, la seva força i el seu consol. Quan es compleixen deu anys dels terribles atemptats de Nova York, quan la guerra a Irak i Afganistan s’eternitzen, quan sembla que abandonem l’Àfrica i la fam s’apodera de Somàlia i els seus veïns,… feu que siguem capaços de donar-los suport incondicionalment, de reparar els mals amb el bé, de rentar les seves ferides i facilitar, per fi, que la reconciliació i la pau triomfin sobre la venjança i els odis. I que la solidaritat triomfi sobre tots els egoismes. Com no invocar-vos en aquesta hora mundial, Reina de la Pau i Mirall de Justícia!

Mare dels pobres i dels qui no compten als ulls del món, el vostre Fill fou portat per l’Esperit Sant a proclamar a Natzaret que el distintiu inconfusible de la seva missió és alliberar captius i portar la bona nova als pobres. Ajudeu-los sempre en les seves necessitats i intercediu pels homes i dones d’Andorra i pels d’arreu del món, perquè, en comunió de servei i solidaritat, construïm entre tots una societat més justa i unida per la reconciliació i la pau social. En aquesta hora tan dura de crisi econòmica que ens toca de viure, ajudeu les nostres Autoritats i els nostres emprenedors perquè trobin camins concrets de justícia i d’estabilitat, de treball per a tots i de guanys més ben repartits, de responsabilitat i d’obertura a cedir egoismes perquè entre tots puguem anar millor. I que l’ètica regni en les relacions entre els pobles i en l’economia del país i del món. Vós que no excloeu mai ningú que us vingui a demanar, Vós que cancel•leu els nostres deutes, Vós que sou pobra i estimeu els pobres, ajudeu-nos a aconseguir la veritable llibertat, la que brolla d’éssers autònoms, responsables, solidaris i lliures, imatges felices del nostre Creador.

Mare de l’Amor Universal, demaneu al vostre Diví Fill que ens beneeixi amb torrents de Pau i de Justícia, amb una nevada fecunda de benediccions de les que només regala el Totpoderós. Mare de Déu de Meritxell, intercediu per nosaltres els vostres fills del Principat d’Andorra!

 

+Joan-Enric Vives,
Arquebisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra
8 de setembre de 2011

 

Compartir