Hem ressuscitat amb Crist! Santa Pasqua 2011!

Vivim sota la por i fem camí sense esma ni esperança.
Tot el dia la crisi econòmica, les violències, les mentides
i tota classe de maldat aflora a través dels mitjans de comunicació.
Només sembla ser notícia el que no va bé.
Fins el silenci del sepulcre semblava donar raó a la buidor.

Però avui és Pasqua i la gran notícia ho capgira tot.
Crist ha ressuscitat i ha vençut el mal i la mort!
Ens ha obert un camí nou de ser persona.
Ell mateix s’ha fet Camí,
perquè nosaltres el puguem recórrer.

L’amor existeix, és diví, és la força que anima la creació.
En Jesús crucificat l’amor ha estat més fort que l’odi i la por,
és amor incondicional al Pare i sacrifici que salva el món.
És possible estimar, perseverar, confiar i creure.
El perdó guareix i és la força nova i feble que al final guanya.

Avui Crist ens omple del seu Esperit de Vida:
I veiem que hi ha gent “enviada” a ser apòstols del Crist,
que han vist el Senyor i donen la seva vida per amor a Ell,
portadors d’una Veritat que ho trasbalsa tot.

I veiem que hi ha gent bona i humil, fidel als compromisos donats,
que cada dia sembra llavors d’Esperança i d’Amor,
i que fa millors els qui estan al seu voltant.

I veiem que hi ha una Església que és fidel a transmetre la fe,
compromesa a estimar i fer estimar el seu Espòs Ressuscitat,
i a donar testimoniatge d’Ell al llarg del temps sense defallença.
Perquè és l’Esperit del Crist Ressuscitat qui tot ho mou!

Que l’Esperit ens sigui donat abundosament,
i amb la seva llum atraient i el seu impuls suau,
defensats per Ell i oberts a la seva acció reconciliadora,
ens faci fidels deixebles de Crist,
testimonis joiosos i plens d’esperança
perquè el nostre món cregui i conegui que Crist ens ha salvat!

Santa Pasqua a tots!

Compartir