Germanor 2021.“Fa més feliç donar que rebre”

Al llarg  de l’any els qui ens sentim membres de la comunitat cristiana, mirem de conèixer la seva vida interior, les realitzacions, els neguits, els reptes i necessitats que hem d’afrontar com Església, que vol dir entre tots. Creure i testimoniar la nostra fe amb amor, humilitat i convicció. La campanya de “Germanor 2021” en favor de l’Església diocesana que té lloc aquest diumenge ens vol fer adonar que “Som allò que tu ens ajudes a ser. Amb tu, som una gran família.” Es tracta de mirar la comunitat cristiana des de dins, no com a espectadors, ni menys encara com a crítics empedreïts, sinó com aquells que s’hi impliquen, perquè estimen el que s’hi viu i el que s’hi fa, i se’n senten membres o seguidors. “L’Església és una gran família…”, canten els nois i noies a la catequesi. En el més essencial ens sentim membres del poble cristià que camina servint Déu i estimant les persones, especialment els qui més ens necessiten. I en tot som el que d’altres ens ajuden a ser. 

Les paraules de Jesús “Fa més feliç donar que rebre” (Ac 20,35), desvetllen el sentit profund de la generositat. Donar fa feliç. Donant i donant-nos, ens realitzem plenament com a éssers humans i com a fills i filles de Déu. Ho han fet possible els nostres pares i la família, ho han fet possible els nostres mestres i educadors, ho estan fent els qui ens envolten i tenen cura de nosaltres, i ho fan tantes persones que ens han ajudat a ser el que actualment som. Ho hem experimentat durant la pandèmia. ¿Com retornar una mica del que hem rebut? Cadascú hi ha de pensar. La comunitat cristiana és el que entre tots l’ajudem a ser. Per bé i per mal, ja que som una gran família de germans. 

Compteu que la nostra Diòcesi d’Urgell necessita de la vostra ajuda, ja que també depèn de cadascun de nosaltres. Entre tots ho hem de fer tot, sabent que és Déu qui fa i posa el més essencial. Sant Ignasi de Loiola, de qui celebrem els 500 anys de la seva conversió, ho sintetitzava dient: “hem d’actuar com si tot depengués de nosaltres, però sabent que tot depèn de Déu”. Necessitem la vostra presència i col·laboració en la celebració de l’Eucaristia i en les reunions de pregària eclesial; necessitem que hi hagi catequistes i servidors de la caritat, acompanyants dels joves i adults, voluntaris en tants camps de l’acció caritativa envers els pobres, els ancians i els malalts; i necessitem recursos econòmics que entre tots aportem, cadascú segons les pròpies possibilitats, per dur a terme l’acció pastoral en tots els camps. L’economia no és el més important, és clar, però sense els recursos necessaris, per senzills que siguin, no podem edificar la comunitat cristiana. 

Gràcies per endavant  per la vostra aportació en la Diada de Germanor 2021, que tant ajuda la Diòcesi. Un bell nom –“germanor”- que ens fa adonar de la fraternitat que marca la vida de l’Església. Som una família de germans. I perquè som germans, tot el que afecta a un, afecta els altres, i tot el que un és i té, en certa manera ho ha de posar al servei de tots. Estiguem segurs que Déu beneirà la generositat que ara exercim, ja que “fa més feliç donar que rebre”. 

Compartir