Fundació Museu Diocesà d’Urgell

  • Mn. Josep M. Mauri Prior, Director
  • Sra. Teresa Font Juanati.

Junta Patronat (2022-2026)

  • Excm. i Rvdm. Mons. Joan-Enric Vives Sicília, President.
  • Mn. Josep M. Mauri Prior, Vicepresident.
  • Sra. Clara Arbués García, Vocal.
  • Mn. David Codina Pérez, Vocal.
  • Mn. Benigne Marquès Sala, Vocal.

WEB