Formació permanent dels preveres d’Urgell a Tremp sobre “El primer anunci de la fe”

Dilluns dia 18 de maig el Dr. Xavier Morlans i Molina, professor de Teologia fonamental a la Facultat de Teologia de Catalunya i prevere de Barcelona, ha ofert dues conferències amb diàleg als preveres d’Urgell a la Fundació Fiella de Tremp, dins el cicle trimestral de cada any per a la formació permanent dels preveres. La trobada ha estat presidida pel Bisbe d’Urgell Joan-Enric Vives.

Mn. Morlans ha tractat del primer anunci de la fe. Ha titulat les seves aportacions: “Metodologies pastorals per a fer néixer la fe i per a revitalitzar-la en els creients: El primer anunci i els itineraris de re-iniciació cristiana d’adults.” Pròximament apareixerà un llibre seu sobre “El primer anuncio. El eslabón perdido” a PPC.

De forma ben didàctica i profunda ha indicat com davant els canvis en la societat i els reptes per a l’evangelització, cal parar gran atenció al primer anunci i a l’itinerari de re-iniciació dels adults, dins el procés global de l’evangelització. Ha diferenciat primer anunci i catequesi, subratllant les característiques de l’acte de fe, i remarcant el contingut del primer anunci inculturat en el nostre temps actual. Posteriorment ha explicat quin són els protagonistes i els destinataris d’aquest primer anunci, les seves modalitats i un darrer aspecte tractat han estat les “conversions” que cal que es donin en els preveres de cara a una pastoral inspirada en el model de la iniciació cristiana d’adults. Un interessant diàleg ha seguit les seves dues conferències.

En aquest ambient de compartició, Mn. Joan Escales, sacerdot del Bisbat i rector d’Enviny, ha presentat el seu darrer llibre “Paràbola del camí. Protesta i proposta”. I després tots han anat a la Basílica de la M. de Déu de Valldeflors de Tremp per pregar la Verge Maria amb el Regina coeli, admirar la bella restauració recent de la imatge de Sta. Maria de Valldeflors, la remodelació de la Capella de St. Josep Manyanet i el monument al sant, fill de Tremp, que la ciutat li ha dedicat just al davant de la seva casa natal. Un dinar de germanor ha clos la joiosa jornada.

Compartir